Søk

Dag 5: Hva er min tjeneste?

Fokus: Misjon & Menighetsplanting

  • Å bli introdusert for en helhetlig forståelse av misjon; gjennom både å dele bredden av evangeliet i både ord og diakonal handling.
  • Forstå motivasjonen og teorien bak menighetsplanting, og hvorfor dette har et sterkt fokus i Frikirken. Bli inspirert til å se seg selv som en del av en menighetsplanting.
  • Bli kjent med de ulike fasene i en menighets utvikling, og kjenne igjen hvor sin egen menighet befinner seg, og hva som er en god vei videre.

Gjesteunderviser

Øivind Augland har vært med å bygge opp et norskt nettverk for menighetsplanting som inkluderer de fleste store kirkesamfunn. Han har vært med i utviklingen av verktøyet M4 som utdanner menighetsplantere, og jobber med å spre dette til mange land i Europa. Øivind er pastor i Hånes Frikirke som han selv var med å plante. Han er aktiv i Frikirken nasjonalt sin satsning på menighetsplanting.

Videoer

Du finner videoene nederst på siden eller på følgende lenke: https://vimeo.com/showcase/8492955.
Merk: alle videoene kan lastes ned, så er du ikke avhengig av stabilt kjapt nett når du skal vise de. Alle oppgaver finnes i Akademiet arbeidshefte (i deltakerpakken), og kan i tillegg lastes ned her.

Program for Akademiet dag 5

Time 1 | Introduksjon

0:00-0:15 Icebreaker: «Forklaringen»
– Sett deltakerne sammen 2 og 2, med ansiktet mot hverandre. En har ryggen til skjermen.
– Vis Bilde 1 på skjermen. Den som ser skjermen skal beskrive bildet. Den med ryggen til skal tegne det som beskrives. Bruk 5 minutter før dere ser skjermen og viser tegningene til hverandre.
– Be deltakerne bytte plasser og gjenta det samme med Bilde 2.
0:15-0:25 Plenumssamtale: Det er vanskelig å forstå noe en ikke ser selv. Hvordan kan vi gi den dyrebare troen vår videre til mennesker om ikke tror/ser det samme bildet?
0:25-0:30 Video: «A2 D5.1 Introduksjon, Eirik Austeng»
0:30-1:00 Middag

Time 2 | Misjon & Menighet

1:00-1:05 Video: «A2 D5.2.1 Misjon 1, Eirik Austeng»
1:05-1:20 Samtale. Bruk 5 minutter alene først, så jobber dere gjennom oppgaven i grupper på 2-3 stk.
– Se bakovere: Reflekter rundt ditt forhold og din erfaring med kirke.
– Se fremover: hvordan kan du påvirke kirken til å være et enda bedre fellesskap?
– Noter tankene dine i felt #1 i Oppgave 5.1.
1:20-1:30 Video: «A2 D5.2.1 Misjon 2, Eirik Austeng»
1:30-1:50 Samtale. Bruk 5 minutter alene først, så jobber dere gjennom oppgaven i grupper på 2-3 stk.
– Hvem er de sårbare og marginalisert i ditt nabolag/ditt liv?
– Hvordan kan du møte de med Guds rike?
– Noter tankene dine i felt #2 i Oppgave 5.1.
1:50-2:00 Pause

Time 3 | Menighetsplanting

2:00-2:10 Video: «A2 D5.3 Menighetsplanting, Eirik Austeng»
2:10-2:30 Oppgave 5.2. Bruk 5 minutter alene først, så jobber dere gjennom oppgaven i grupper på 2-3 stk.
2:30-2:50 Video: «4.2 Utviklingsfaser i Menighet, Øivind Augland» Se frem til 0:18:15 før pausen.
– Merk! Be deltakerne notere i Oppgave 5.3 mens de ser på undervisningen.
2:50-3:00 Pause

Time 4 | Utviklingsfaser i menighet

3:00-3:15 Video: «4.2 Utviklingsfaser i Menighet, Øivind Augland» Se resten av videoen.
– Merk! Be deltakerne notere i Oppgave 5.3 mens de ser på undervisningen.
3:15-3:30 Oppgave 5.4: Diskuter oppgaven i plenum.
3:30-3:45 Plenum: Basert på fokuset denne dagen: Hvor opplever du din rolle/oppgave/kall i kristen tjeneste?
– Noter tankene dine i felt #3 i Oppgave 5.1.
3:45-4:00 Felles avslutning og bønn. Be for hverandre i møte med det som er delt. Utfordre deltakerne til å åpne seg opp og være villige til å gå når de hører Gud kaller og leder.

Bonus: Spesielt lederpotensial?

Trigges noen av deltakerne spesielt av menighetsplanting? Frikirken er med i kurspakken M4Ready; et samlingsbasert kurs som både gir undervisning og nettverk rundt menighetsplanting. Anbefal dette, med Eirik Austeng som kontaktperson.

Trigges noen av deltakerne spesielt av undervisningen om menighet og ledelse? Frikirken investerer tungt i unge ledere gjennom lederprogrammet Horisont. Merk deg disse deltakerne og plant tanken om deltakelse i dette hos de aktuelle lederne.