Søk

Dag 0: Forberedelser

Velkommen til Akademiet

Masterkurset er for deg som skal lede et Akademiet-kurs i din lokale sammenheng. Her får du all informasjonen og undervisningen du trenger for å holde et komplett seks kvelders ledertreningskurs. Masterkurset inneholder følgende:

  • Plan for hver enkelt kurskveld med forberedelser, tidsplan, beskrivelser og videoundervisning.
  • Arbeidsark og undervisningsvideoer knyttet til bruk hver samling. Arbeidsark følge med i «Akademiet deltakerpakken».

Forberedelser før kursstart

Rekruttering

Markedsfør og rekrutter deltakere. Sikt inn mot aldersgruppen 18-25 år. Det er mulig å gå utover dette, men vær bevisst å holde en god og ærlig gruppedynamikk internt.

Vær tydelig på forpliktelse til å være med på alle samlinger for å være med. Dette er viktig for progresjonen individuelt og gruppedynamikken. Ikke vær redd for å heve lista for deltakelse. Dette er attraktivt og gjør at deltakerne som får plass prioriterer kurset.

Organisering

Bestill en Akademiet deltakerpakke til alle deltakerne i god tid, så den er på plass før første samling. Pakken inneholder arbeidshefte, Strengthsfinder bok, mappe og penn.

Har du andre Frikirker i nærheten? Gå sammen om arrangementet. Flere ledere sammen er alltid en bonus, og merverdien av at de unge voksne knytter relasjoner på tvers er gull verdt. 

Planlegg samlingene. Sett datoer og tidsplan. Sørg for at det nok tid på hver samling og at ikke måltidene og pausene kuttes eller blir for stressende. Vi anbefaler å sette av 4 timer til hver samling, inkludert tid til en god middag.

Bonus: Start med en helg eller en overnatting sammen. Knytt de to første samlingene opp mot denne turen. Fellesskapet binder dere gruppen sammen og øker sannsynligheten for at dere holder sammen og engasjerer seg i menigheten videre.

Reis på Frikirkens inspirasjonstur for menighetsplanting sammen. I mars hvert år arrangerer vi en langhelg til Europa i samarbeid med M4Ready. Dette inspirerer, binder sammen og bygger nettverk på tvers av kirker og kirkesamfunn.

Sørg for at du har et godt «klasserom» på plass med projekter, skrivepulter, god lyd, lys og luft, god middag og snacks klart for en best mulig opplevelse og tilstedeværelse underveis.

Bytt gjerne ut noen av undervisningsvideoene eller fokusområdene med lokal undervisning og lokale temaer. Målet er å knytte de unge voksne sammen med ledelse og menighet, ikke at en kommer gjennom alt innholdet. 

Få inn medledere og sørg for at det er minst 1 leder per 5-7 deltakere, så dere har tilstedeværelse og overskudd til å være tett på deltakerne underveis, og får rom til de gode samtalene.

Økonomi

Ta gjerne en deltakeravgift på kurset, på 200-500,- kr. Utgiftene dere vil ha er ikke store og primært rundt deltakerpakke og servering, men betaling skaper overgivelse og et ønske om å få noe ut av investeringen.

Søk FriBU om økonomisk støtte til utgiftene dere har. Kurset kan knyttes til eller gjøres til et lokallag, og det kan søkes prosjektstøtte til gjennomføringen.

Søk Kristelig studieforbund om støtte til kurset. Akademiets læreplan ligger klar i deres søknadsportal.

Forberedelse til hver samling

  • Sett deg inn i innholdet for den aktuelle samlingen, så du kan svare godt på spørsmål og kjenne til samlingens målsetting.
  • Sjekk om deltakerne skal gjøre noen forbederelser i forkant, og informer de i god tid om dette.
  • Send gjerne ut en påminner/velkomstmelding til gruppen 1-2 dager før samlingen, hvor du forbereder de på kveldens innhold og fokus.
  • Forbered godt det den lokale lederen skal gjøre. Om du eier og er investert i innholdet, vil deltakerne også bli det.
  • Bytt gjerne ut en av samlingens undervisning med lokalt innhold/lokal underviser.

Markedsføring

Kurset er skreddersydd for å arrangeres av lokale ledere i lokale menigheter; enten enkeltmenigheter eller i samarbeid mellom flere menigheter. Materiellet nedenfor kan brukes i markedsføringen av kurset.

Reklameflyer

Bruk tykt A4-papir med glans (180g +). Print dobbeltsidig og klipp på midten.

Grafikk