Søk

Dag 4: Hva er oppdraget mitt?

Fokus: Forvaltning & evangelisering

  • Få språk for sitt samfunnsoppdrag/kall. Se at Guds rikes-oppdrag er større enn kirken
  • Kirkens/disiplenes oppdrag er å gjøre disipler. Bygger på hvordan konseptet av hvem vi går sammen med. Noen ganger må vi finnes de vi skal gå sammen med.
  • Lære hvordan leve et velsignende liv gjennom BRO til tro.

Undervisere

Elisabeth Hovland er administrasjonsansvarlig i tankesmien Skaperkraft og koordinerer arbeidet i Senter for tro og arbeid. Elisabeth har master i Human Resources Management fra Nord Universitetet samt bachelor i Statsvitenskap fra Universitetet i Agder. Hun har tidligere blant annet jobbet fem år som undervisningskonsulent og markedskonsulent i Menneskeverd. Elisabeth underviser om forvaltning i denne delen av Akademiet.

Eirik Austeng fra FriBU & Hamar Frikirke underviser om evangelisering gjennom verktøyet «BRO til tro.»

Videoer

Du finner videoene nederst på siden eller på følgende lenke: https://vimeo.com/showcase/8389410. Merk: alle videoene kan lastes ned, så er du ikke avhengig av stabilt kjapt nett når du skal vise de. Alle oppgaver finnes i Akademiet arbeidshefte (i deltakerpakken), og kan i tillegg lastes ned her.

Program for Akademiet dag 4

Time 1 | Introduksjon

0:00-0:10 Lokal leder: Ønsk velkommen og fortell om hvordan noen i en vanlig jobb har vist deg Jesus eller dratt deg nærmere Gud.
0:10-0:15 Video: «A2 D4.1 Introduksjon, Eirik Austeng»
0:15-0:30 Plenum: Kan man ære Gud i alle typer arbeid? Hvordan?
0:30-1:00 Middag

Time 2 | Forvaltning

1:00-1:10 Video: «A2 D4.2 Forvaltning 1, Elisabeth Hovland»
1:10-1:30 Oppgave 4.1: Bruk først 5 minutter alene til å tenke over spørsmålene og notere stikkord. Snakk så sammen om spørsmålene i grupper på ca 3 og 3. Noter konklusjonene dine i oppgaven etter samtalen.
1:30-1:40 Video: «A2 D4.3 Forvaltning 2, Elisabeth Hovland»
1:40-2:00 Oppgave 4.2: Tenk selv først, så del tankene i plenum.
2:00-2:10 Pause

Time 3 | Bro til tro

2:10-2:20 Video: «A2 D4.4 Intro BRO til tro, Eirik Austeng»
2:20-2:35 Oppgave 4.3 i plenum eller grupper: Snakk om deres erfaringer og forhold til det å dele troen videre. Noter tanker og refleksjoner.
2:35-2:45 Video: «A2 D4.5 Bønn & Relasjon, Eirik Austeng»
2:45-2:55 Oppgave 4.4 individuelt: Skriv ned navn på venner som ikke tror. Beskriv relasjonene dere har nå, med utgangspunkt i undervisningen.
2:55-3:05 Pause

Time 4 | Dele evangeliet

3:05-3:15 Video: «A2 D4.6 O – Dele evangeliet, Eirik Austeng»
3:15-3:45 Grupper på 2-3: Hvordan deler dere evangeliet? Lag en enkel presentasjon og øv én gang i gruppen.
– Bonus: Video: «A2 D4.7 Evangeliepresentasjon, Eirik Austeng» En presentasjon av evangeliet basert i metoden «3 Circles Gospel».
3:45-3:50 Oppgave 4.4 individuelt: Hva er neste steg av BRO til tro med vennene du har skrevet ned?
3:50-4:00 Be sammen for vennene deres