Søk

Dag 3: Hvem går jeg sammen med?

Fokus: Disipler som gjør disipler

De siste 50 årene har lært oss at Norge er på vei ut av sin kristne forståelse av livet. Sekulariseringen skjer i en så stor grad at unge mennesker, som vokser opp i dag, uten kristne i nær familie eller omgangskrets, ikke aner hvem Jesus er og hva kristendommen går ut på. Folk dukker ikke automatisk opp i kirken, noe som gjør at pastorer, prester, ledere og andre må tenke nytt rundt det å hjelpe mennesker til å bli levende etterfølgere av Jesus. Vi må bli hissigere på å invitere inn i livet og lage færre programmer som folk kan komme og se på!

Johannes  1:38-39 sier dette:
Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. 39 «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen.

Underviser

Knut Amund Låstad jobber som kreativ leder i Bergen Frikirke og jobber med ungdom i FriBU. Knut Amund underviser med utgangspunkt i følgende kjerne: Nøkkelen til å se en voksende kirke ligger i å gjøre disipler som gjør disipler! Gjennom 3 sesjoner vil vi se på hva det betyr å gå fra “kom og se vårt program” til “kom og se hvordan vi lever”. 

Videoer

Du finner videoene på følgende lenke: https://vimeo.com/showcase/8259513. Merk: alle videoene kan lastes ned, så er du ikke avhengig av stabilt kjapt nett når du skal vise de. Alle oppgaver finnes i Akademiet arbeidshefte (i deltakerpakken), og kan i tillegg lastes ned her.

Program for dag 3

Time 1 | Introduksjon

0:00-0:10 Lokal leder: Ønsk velkommen og fortell om én person som vært et forbilde i livet ditt og ledet deg nærmere Jesus.
0:10-0:30 Grupper på 2-3 eller i plenum: Fortell om én person som har vært et forbilde og dratt deg nærmere Jesus.
0:30-1:00 Middag

Time 2 | Historier om disippelskap

1:00-1:15 Video: «A2 D3.1 Introduksjon til Disippelskap, Knut Amund Låstad»
1:15-1:35 Oppgave 3.1.1: Diskuter historien fra England. Først 5 minutter individuelt, så 15 minutter i plenum.
1:35-1:45 Oppgave 3.1.2: Hva har vært viktige øyeblikk, perioder og personer for deg i din reise? Individuelt.
1:45-2:00 Pause

Time 3 | Kom & se!

2:00-2:15 Video: «A2 D3 Kom og se, Knut Amund Låstad»
2:10-2:35 Oppgave 3.2: Hvordan kan Jesu disippelgjøringsmodell gjennomføres i dagens kontekst? Hvordan ser det ut i din livsfase? Først 10 minutter individuelt, så 15 minutter i plenum.
2:35-2:45 Pause

Time 4 | Verktøy & modeller

2:45-3:00 Video: «A2 D3 Verktøy & modeller, Knut Amund Låstad»
3:00-3:20 Oppgave 3.3.1: Hvordan går det med balansen i ditt liv (opp-inn-ut)? 10 minutter individuelt, så 10 minutter 2 og 2.
3:20-3:30 Oppgave 3.3.1: Hvem har du som forbilder? Hvem i ditt liv kan du disippelgjøre? 10 minutter individuelt.
3:30-3:50 Oppgave 3.3.3: Samtal i plenum om hvordan balansen deres er i støtte/utfordring. Hvordan kan dere bruke karakterkartet i praksis?
3:50-4:00 Felles bønn og avslutning