Søk

Dag 6: Min vei videre

Fokus: Oppsummere Akademiet og sett retning videre

  • Konkretisere visjons-A3-ark. som samlingen spinnes rundt
  • Oppsummere de forrige samlingene. 
  • Sette konkrete mål for de neste 2-5 årene, og ansvarliggjøre oppfølgingen/be noen ansvarliggjøre deg. 

Videoer, Oppgaver, A3 & diplom

Du finner videoene på følgende lenke: https://vimeo.com/showcase/8544798. Alle videoene kan lastes ned, så er du ikke avhengig av stabilt kjapt nett når du skal vise de.

Alle oppgaver finnes i Akademiet arbeidshefte (i deltakerpakken), og kan i tillegg lastes ned her. Merk: Skriv ut både Akademiet A3 og diplomet ut i tykkere glanset papir, så disse oppleves som kvalitet og varer lenger.

6 Akademiet A3
Akademiet A3 trykkes på tykt, stort ark til siste samling.

Program for Akademiet dag 6

Time 1 | Introduksjon

0.00-0.10 Lokal leder: Del historie om hvilke måter du ansvarliggjør deg selv i livet du lever – mentoring, nære venner, retreat, smågruppe – eller andre eksterne faste elementer i livet som hjelper deg leve ut troen og verdiene dine over tid. 
0:10-0.30 Icebreaker: 2-og-2: Tegn en tegning av hvordan du oppfatter deg selv. Vis og forklar tegningen til sidemannen. Hva stemmer og hva stemmer ikke med sidemannens oppfatning?
0.30-1.00 Middag

Time 2 | Tilbakeblikk

1.00-1.10 Video: «A2 D6.1 Innledning, Eirik B. Fjellestad»
1:10-1.40 Oppgave: Akademiet A3. Fyll og ut tenk ferdig der du ikke er i mål. 
1:40-1:50 Pause

Time 3 | Min visjon

1.50-2:00 Video: «A2 D6.2 Visjon, Eirik Austeng»
2.00-2.30 Oppgave 6.1: Visjonssirkelen. Hvor er jeg på vei? Konkretiser i langtidssmål på 2-3 år. Velg minst ett på kristen tjeneste og ett på det yrke/studie/hverdag. 
2.30-2.40 Samtale: Del visjonen med en annen.
2.40-2.50 Pause

Time 4 | Ansvarliggjøring

2.50-3.00 Video: «A2 D6.3 Ansvarliggjøring, Eirik B. Fjellestad»
3.00-3.15 Oppgave 6.2: Hvordan trene meg selv? Sitt alene eller sammen med en annen.
3.15-3.35 Plenum: Presenter målene deres for hele gruppa (eller i mindre grupper om dere er flere enn 10)
3.35-4.00 Lokal leder avslutt med å vise hvordan menigheten vil være der på veien videre.
– Del ut diplomer (vedlagt nedenfor)
– Be for hverandre og send hverandre ut

Bonus: Ansvarliggjøring som gruppe?

Ønsker dere å gå en prosess med retning, organisering og lederinvestering som at arbeid i menigheten, eller som gruppe? FriBU har utviklet en enkel, inspirerende og håndfast ressurs for dette i Prosjekt Ledere: En veileder til å bygge bærekraftig arbeid i lokalmenigheten. Sett av tid til å jobbe dere gjennom punkt for punkt i dette som ledergruppe.