fribu-prosjekt-ledere-promo-1920x1080-widescreen2

Prosjekt ledere

Vi drømmer om å doble antall voksne ledere i alle lokallag i FriBU, fordi vi vil se barn og unge møte Jesus! Dette prosjektet har som mål å gi deg som leder en ressurs for hvordan du kan jobbe strategisk og målbevisst med ditt lokallag og ledere.

Ressursen inneholder 12 videoer du kan se i tillegg til prosjektdokument, forventningsavklaring og arbeidersbeskrivelse, og et årshjul. 

Alle ressursene finner du på kursplattformen