Søk

Verdier

Verdier skaper identitet i lokallaget. Hvem er vi og hva kjennetegner oss? Verdier gjør det lettere for oss å sortere hva vi skal prioritere. Derfor er det viktig å definere hvilke verdier vi ønsker å være preget av og jobbe mot.

Bevisste eller ubevisste Verdier?

I alle menigheter eksisterer det allerede en kultur. Det er ikke alltid at kulturen er bevisste verdier som menigheten jobber med. Kulturen vil uansett prege deg bevisst eller ubevisst. Derfor er det viktig at lokallaget har en gjennomgang av hvordan kulturen i menigheten er og vil prege arbeidet.

Noen ganger er det en ønsket kultur som eksempelvis: Menigheten er raus og inkluderende. Da kan det være smart at den samme inkluderende verdien får prege lokallaget. Andre ganger er det en negativ kultur som feks: Menigheten er innadvendt og lite imøtekommende med kirkefremmede. Da kan det feks verdien «inkluderende» være med å skape en ny kultur over tid dersom den får prege arbeidet.

Eksempel på verdier

Bakkelandet ungdomsarbeid er av natur og kultur flinke til å møte nye mennesker. Derfor har lokallaget gjort “Inkluderende” til en av sine verdier. Dette er med å underbygge viktigheten av å møte nye, og la dem
bli en del av fellesskapet. Verdien forsterkes og vil gi mestringsfølelse når den er uttrykt og får prege arbeidet.

En annen verdi for ungdomsarbeidet er “Tilhørighet”. Dette er en verdi som ikke aktivt har preget menighetens kultur. Ungdomsarbeidet inkluderer nye mennesker og skaper en tilhørighet til lokallaget, men strever med å skape den samme tilhørigheten til generasjonsfelles- skapet i menigheten forøvrig. Denne verdien blir ofte snakket om på ledersamlinger, og det gjøres aktivt tiltak for at mennesker skal føle seg hjemme og som en del av generasjonsfellesskapet.

Gruppeoppgave, verdier

  1. Beskriv kulturen som preger dere i dag.
  2. Sett tre verdier dere ønsker lokallaget skal preges av! Dersom dere ønsker et forslag på tre verdier foreslår vi: Gode rytmer, inklude- rende fellesskap, et forståelig oppdrag.
  3. Lag en konkret plan på hvordan disse verdiene skal komme til uttrykk i praksis.