Søk

Hvordan ta vare på medarbeidere?

Alle trenger å bli sett og tatt vare på. Det er derfor viktig å legge til rette slik at medarbeidere og ledere skal ha det bra. Det er mye lettere å rekruttere nye til et lederteam/medarbeidergruppe som trives og har det gøy sammen. Da står de også lenger i tjenesten.

Løpende dialog, forventningsavklaring og evaluering

Når man blir invitert inn i en tjeneste, er det viktig å kunne føle seg trygg på hva en sier ja til, og å vite hva som forventes av en.

 • Sørg for god opplæring og informasjonsflyt, og får mulighet til å holde seg oppdatert.
 • Sørg for at arbeidsoppgaver og forventninger avklares tydelig, og at medarbeideren har det som trengs for å utføre oppgaven. Alle medarbeidere bør ha en løpende dialog med nærmeste leder der det er trygt å sette ord på positive og utfordrende opplevelser.
 • La aldri arbeidsoppgaver eller ansvarsfelt vokse eller endres uten å ha en ryddig og god prosess på forhånd. Avklar om vedkommende har kapa- sitet til å ta på seg mer, men vær lyttende og ta hensyn til medarbeiderens grenser og behov.
 • Ha alltid en plan B før en samling, så medarbei- derne slipper å drive med utstrakt brannslukking. Ha gjerne en reserve for viktige funksjoner, og ha f.eks. undervisning/lovsang på video og ekstra leker tilgjengelig.
 • La alle være en del av et team som møtes jevnlig. Det skaper tilhørighet, trygghet og trivsel.
 • Prioriter jevnlige medarbeider- samtaler. Spør om det er noe de trenger fra leder, team eller menighet for å være bedre utrustet til videre tjeneste. Dette bør gjøres minst en gang i året, gjerne en gang i semesteret. Det gjelder også hovedleder. Da kan den enkelte føle seg lettere sett og ivaretatt.

Å bli sett og verdsatt som medarbeider

 • Det er viktig å sette pris på medarbeiderne for den de er, ikke bare for det de gjør. Å føle seg elsket og verdsatt i sammenhengen er grunnleg- gende for å trives og blomstre.
 • Vis takknemlighet og sett pris på medarbeidere gjennom ord og handling. På den måten kan vi være med å framelske de talentene og egenskapene de har. Dette kan du gjøre ved å gi medarbeidere konkret og tydelig tilbakemelding linket til arbeidet/visjonen, så de ser hvordan de bidrar positivt. Gi gjerne konkrete gaver ved spesielle anledninger, som takkefest eller jul.
 • Det er viktig å gi ledere tilbud om faglig og åndelig påfyll. Da får de en opplevelse av å
  bli satset på og investert i. FriBU, Frikirken og andre barne- og ungdomsorganisasjoner inviterer jevnlig til kurs og seminardager med ulik tematikk. Her kan du tilby relevant påfyll til dine medarbeidere. Å investere penger i lederutvikling er sjeldent bortkastet. Det finnes ulike støtteordninger i FriBU og Frikirken for lederutvikling.

Gruppeoppgave

 • Har vi en dialog i vårt lederteam?
 • Hvilket system har vi for å ta vare på våre medarbeidere?
 • Hvilke tiltak kan vi gjøre for å bli enda bedre?