Søk

Prosjekt ledere

Det er en dyp smerte å se ledere stå alene over lang tid. Det er en dyp smerte å se lokallag legge ned, ikke pga mangel på unge, men mangel på voksne ledere. Prosjekt ledere viser hvordan du kan jobbe strategisk og målbevisst med ditt lokallag og dine ledere.

Play Video

«Vi drømmer om å doble antall voksne ledere i alle lokallag i FriBU, fordi vi vil se barn og unge møte Jesus.»

Daglig leder i FriBU

Hvordan bruke prosjekt ledere?

Tre kategorier som hver har tre mindre undervisningsbolker. Hver bolk består av 1 kort undervisningsvideo, 1-2 undervisningsark i ressursfolderen & en arbeidsoppgave du kan gjøre med ditt lederteam/styre.

Vi anbefaler å bruke ressursen sammen med dine frivillige i menigheten eller lokallaget. En kan komme seg gjennom hele pakka på en 3-timers kveld. Men vi anbefaler å bruke en kveld på hver av de tre hovedområdene. Et tips er å samle alle arbeid/lokkallag i menigheten og sammen se videoene, for så å jobbe i grupper.

Retning, organisering & ledere

Manualen har tre hovedområder som er essensielle for at lokallaget skal være sunt og bærekraftig.

Retning: Hvilken visjon, verdier og mål har ditt lokallag
Organisering: Hvordan er strukturen i ditt arbeid, og har dere arbeidsbeskrivelser og forventningsavklaring til ledere? Hvordan ser deres årshjul ut?
Ledere: Hvordan bygger du lederteam, rekrutterer og tar vare på dine medarbeidere?

Retning

“Hvor skal vi?” spurte Nasse Nøff. “Ingensteds” svarte Ole Brum.
Så gikk de dit.

Nasse Nøff og Ole Brum får nok en fin tur sammen, men det er kanskje det eneste de får. Alle mennesker trenger noe å forholde seg til. Om vi ikke setter en tydelig retning, så vil likevel en retning bli satt over tid. Verktøyene vi har for å sette retning er visjon, verdier og mål.

  • Visjon gir oss en felles drøm å strekke oss etter.
  • Verdi gir oss rammene for hvordan vi skal gjøre det vi gjør.
  • Mål konkretiserer det vi skal gjøre, og sørger for at det faktisk blir gjort.

Verdier

Verdier skaper identitet i lokallaget. Hvem er vi og hva kjennetegner oss? Verdier gjør det lettere for oss å sortere hva vi skal prioritere. Derfor

Se video og les mer »

Visjon

Visjon gir oss en felles drøm å strekke etter. Visjon er drivkraften Visjon er det store drømmen der fremme som er drivkraften for det vi

Se video og les mer »

Mål

Mål er oppnåelige, konkrete og målbare. Noe vi kan oppnå, feire og legge bak oss. SMARTe mål Målene er konkretiseringer av visjonen og verdiene lokallaget

Se video og les mer »

Organisering

Ordene vi bruker på de som tjener i et arbeid har stor betydning for hvilken struktur som dannes. Vi mener det er svært viktig å gå gjennom alle medarbeidere og lederes ansvar slik at det blir en ryddig struktur med god avklaring på oppgaver. Vår drøm er at vi får flere lokallag som brenner for å gi Jesus til barn og unge. Vi drømmer om at arbeidene skal være sunne og levedyktige over mange år. Til det trenger vi en ryddig struktur, forventningsavklaring til arbeidsoppgaver og et årshjul.

En leder er en person som samler og leder mennesker mot et bestemt mål. Alle arbeid trenger derfor ledere for at vi skal få fremdrift. Vi trenger ledere som organiserer arbeidet og medar- beidere til å arbeide mot visjonen til lokallaget. Derfor sier vi at alle som har ansvar for å lede mennesker kalles ledere, mens alle med ansvar for praktiske oppgaver kalles medarbeidere.

Vår erfaring er at mange lokallag har en for flat struktur der alle er ledere og har ansvar for alle oppgaver. Med en slik struktur og lite bevisstgjøring av roller pulveriseres ansvaret. Det ender ofte opp med at “alle” eller “ingen” tar avgjørelser. For at dette ikke skal skje og arbeidet lykkes, trenger alle lokallag en hovedleder som tar ansvar for oppgaver og medarbeidere. Medarbeiderne trenger en tydelig forventningsavklaring. Det kan også være nyttig med et årshjul som synliggjør viktige datoer og oppgaver gjennom året.

Struktur

En god struktur hjelper ledere og medarbeidere til å fungere med sine styrker og oppgaver. Det viktigste å få på plass er en hovedleder. Deretter

Se video og les mer »

Årshjul

Det er viktig at lokallaget utarbeider et årshjul. På den måten får man planlagt datoer for samlinger, viktige ledersamlinger, turer og andre viktige frister. Alt

Se video og les mer »

Ledere

Å bygge et godt lederteam/styre, rekruttere og ta vare på alle medarbeidere er avgjørende for at lokallaget skal fungere, vokse og stå sterkt. Å tenke lederskap er en viktig oppgave for hovedlederen og det kan gjøres på mange ulike måter.

I det følgende vil vi presentere hvorfor og hvordan du som hovedleder kan arbeide med lederskap i lokallaget.

Lederskapsveien i Frikirken

Lederskapsveien
"Den eneste veien til eksponentiell vekst er lederskap hvor ledere investerer i nye ledere."