Søk

Forventningsavklaring

I en god struktur er det tydelige forventningsavkla- ringer. Det er for å unngå misforståelser og for å gjøre det enklere å arbeide sammen som et team. Medarbeidere og ledere mistrives over tid når det er uavklarte rammer for hva oppgaven deres i arbeidet innebærer.

I en forventningsavklaringssamtale snakker man om:

  1. Hva du kan forvente deg som ledere/medarbeider.
  2. Hva er forventet av deg som leder/medarbeider.
  3. Lag en enkel arbeidsbeskrivelse av oppgaven/rollen.

Gjør det til en fast rutine å ha forventningssamtaler med ledere/medarbeidere.

mal for forventningsavklaring

Vi har laget en ryddig og oversiktlig mal som du kan bruke til dine ledere og medarbeidere.