Søk

Lederskapsveien i Frikirken

Lederskapsveien

Til slutt i prosjekt ledere har vi noen tanker om lederskap generelt i menigheten. Derfor har vi laget en lederskapsvei for å sette ditt lokallag i en større sammenheng. Illustrasjonen over er et eksempel på hvordan man som person kan gå ulike steg og vekstprosesser i et lederskap. Vi tror lederskapsveien kan hjelpe dere å bane ut en tydelig vei for videre lederskap, pastortjeneste og menighetsplantere.

For vi trenger flere ledere fra vårt kirkesamfunn som trer inn i nye oppgaver og lederverv, for å nå flere mennesker med evangeliet om Jesus. Å bli en pastor eller en menighetsplaner er ikke et mål i seg selv. Men kanskje finnes det en nestleder i ditt arbeid med et ønske eller kall til pastoryrket eller menighetsplan- ting. Da kan lederskapsveien være til hjelp for å vite neste steg.

Den eneste veien til eksponentiell vekst er leder- skap hvor ledere investerer i nye ledere. Ved å invitere noen til å dele liv og tjeneste er du med på å istandsette din neste leder. Da kan du gå neste steg på lederskapsveien, eller du kan istandsette en av dine ledere til å ta neste steg.

Den eneste veien til eksponentiell vekst er lederskap hvor ledere investerer i nye ledere.

Vi vil avslutte med å utfordre deg til å tenke langsiktig om lederskap og menighetsplanting. Menighetsplanting handler om å nå nye generasjoner med evangeliet om Jesus. Det sørger for engasjerende trosliv og tro på hjemmebane. Det utruster ledere og er avhengig av at generasjonene leder sammen. Menighetsplanting er både diakonalt og misjonalt. Derfor bør alle menigheter tenke på hvor vi skal plante og starte et nytt fellesskap. Hvis du venter på «det riktige tidspunktet» for menighets- planting, vil det aldri bli plantet noen menigheter. Hvem er den neste pastoren eller menighetsplanteren i din menighet?

Gruppeoppgave

  • Hvor befinner du deg på denne lederskapsveien i dag?
  • Hvem kan du invitere til å lære av og med deg?
  • Er du villig til å ta det neste steget på veien?

Start en dialog med din leder/pastor eller ta kontakt med menighetsteamet på Frikirkens hovedkontor for veiledning.