Søk

Mål

Mål er oppnåelige, konkrete og målbare. Noe vi kan oppnå, feire og legge bak oss.

SMARTe mål

Målene er konkretiseringer av visjonen og verdiene lokallaget har. Et godt verktøy for å konkretisere målene er å bruke akronymet «SMART». Hver bokstav hjelper oss å konkretisere målene.

  • Spesifikt: Hva er det som konkret skal gjøres, og hvordan skal det gjøres?
  • Målbart: Er endringen målbar? Hvordan måles effekten?
  • Attraktivt: Er det et mål dere får lyst til å nå? Er det inspirerende?
  • Realistisk: Er målet praktisk mulig å gjennomføre?
  • Tidsbundet: I hvilket tidsrom skal målet gjennomføres?

Eksempel på mål

Bakkelandet ungdomsarbeid ønsker å bli bedre på verdien “Inkluderende fellesskap”, og har derfor satt seg følgende SMART mål:
Alle 10. klassingene som besøker ungdomsarbeidet fredag den 18. august skal inviteres med hjem til noen i arbeidet i løpet av kvelden.

Gruppeoppgave, mål

Sett ett SMART mål for deres lokallag. Dere kan senere komme tilbake for å sette flere SMART mål for lokallaget deres.