Mål er oppnåelige, konkrete og målbare. Noe vi kan oppnå, feire og legge bak oss.

SMARTe mål

Målene er konkretiseringer av visjonen og verdiene lokallaget har. Et godt verktøy for å konkretisere målene er å bruke akronymet «SMART». Hver bokstav hjelper oss å konkretisere målene.

  • Spesifikt: Hva er det som konkret skal gjøres, og hvordan skal det gjøres?
  • Målbart: Er endringen målbar? Hvordan måles effekten?
  • Attraktivt: Er det et mål dere får lyst til å nå? Er det inspirerende?
  • Realistisk: Er målet praktisk mulig å gjennomføre?
  • Tidsbundet: I hvilket tidsrom skal målet gjennomføres?

Eksempel på mål

Bakkelandet ungdomsarbeid ønsker å bli bedre på verdien “Inkluderende fellesskap”, og har derfor satt seg følgende SMART mål:
Alle 10. klassingene som besøker ungdomsarbeidet fredag den 18. august skal inviteres med hjem til noen i arbeidet i løpet av kvelden.

Gruppeoppgave, mål

Sett ett SMART mål for deres lokallag. Dere kan senere komme tilbake for å sette flere SMART mål for lokallaget deres.