Søk

Visjon

Visjon gir oss en felles drøm å strekke etter.

Visjon er drivkraften

Visjon er det store drømmen der fremme som er drivkraften for det vi gjør her og nå. Det er målet som gir oss retning og perspektiv. Dersom visjonen er oppnåelig er drømmen for liten. Visjonen skal derfor gi oss noe å strekke oss mot. Visjonen trenger å bli definert slik at vi alle er enige om hva ordene vi velger faktisk betyr. Visjon bør løfte fokuset ut av kirkebygget. Den bør peke mot noe større enn oss selv.

Dersom menigheten din har en visjon fra før tenker vi det er lurt å la lokallagets visjon gjenspeile denne.

Forslag til visjon

Bakkelandet ungdomsarbeids visjon er basert på Misjonsbefalingen i Matteus 28,19—20:
”Alle ungdommer på Bakkelandet ungdomsskole har blitt kjent med Jesus, lever som hans venner og deltar i hans handlinger i verden.”

Gruppeoppgave, verdier

Om et mirakel skjedde og alt dere drømmer om i arbeidet deres hadde blitt oppnådd ved et knips: Hvordan hadde det sett ut? Bli enige om deres felles drøm, og konkretiser denne drømmen i en setning som møter følgende krav:

  1. Dere opplever den som inspirerende
  2. Det har en tydelig sammenheng med det dere gjør i lokallaget.
  3. Dere klarer alle å huske den, uten å lese den på nytt, etter å ha tatt en kollektiv dopause