Søk

Struktur

En god struktur hjelper ledere og medarbeidere til å fungere med sine styrker og oppgaver. Det viktigste å få på plass er en hovedleder. Deretter kan man lete etter teamledere og andre medarbeidere som trengs i lokallaget.
For å gi litt mer kjøtt på beinet har vi gitt en kort sammenfatning av hva det innebærer å være hovedleder, teamleder og medarbeider.

Hovedleder

Typiske oppgaver til en hovedleder:

 • Ansvar for å lede lokallaget ut fra en visjon
 • Lage konkrete mål sammen med lederteamet/styret
 • Sørge for ledertrening, disippelgjøring og rekrutering av ledere sammen med lederteamet

Gode hovedledere er ikke redd for å ta ansvar og tenke stort. De liker å følge opp og lede sammen med andre mennesker.

Teamleder

Typiske oppgaver til en teamleder

 • Følge opp sitt team ut fra visjon og verdier til lokallaget
 • Gi konkrete oppgaver og følge opp sine medarbeidere,
 • Sørge for at det er personer og ressurser nok til å drifte sitt team.

Gode teamledere er personer som er gode til å lede andre mennesker, lojale ovenfor hovedleder og har evnen til å forstå helheten av arbeidet utover eget område.

Medarbeider

Typiske oppgaver til en medarbeider:

 • Konkrete arbeidsoppgaver knyttet til arbeidet eller teamet de er en del av.
 • Eksempler på ulike oppgaver kan være: Rigge til praktisk i kirka, lage mat, være trygghetsvakt, spille et instrument i et band osv. En medarbeider har ikke ansvar for oppfølging av andre personer, men praktiske oppgaver.

Gode medarbeidere er de som ønsker å bidra fast på en konkret oppgave over tid.

Gruppeoppgave

Med en klar forståelse av de ulike rollene og innholdet i de ulike rollene tror vi sannsyn- ligheten for å lykkes er stor.

 1. Avklar hvem som skal være hovedleder og teamleder(e) i lokallaget?
 2. Hvordan bør strukturen for deres lokallag være?
 3. Er strukturen vår rigget for å kunne rekruttere inn nye medarbeidere?