Søk

Dag 1: Hvor kommer jeg fra?

Fokus: Bevisstgjøre seg sin arv og historie

 1. Forstå hensikten med Akademiet og prosessen vi skal gjennom.
 2. Bevisstgjøre seg sin arv og oppvekst, og hvordan det har formet en, og hva en velger å ta med seg videre i ryggsekken sin.
 3. Oppsummere sin egen historie, og dele med gruppen nøkkelpunkter som har vært formende.
 4. Bli kjent med bakgrunnen for Strengthsfinder strykeprofil.

Undervisere

Eirik B. Fjellestad er leder for unge voksne i Frikirkens Barn og Unge. Han er også administrasjonsleder i Hamar Frikirke, har en bachelor i teologi og ledelse, og en master i ledelse. Eirik brenner for investering i og ledertrening av ungdom og unge voksne, både i relasjon og gjennom å gjøre tjeneste for Gud og menighet sammen.

Eirik Austeng jobber også med unge voksne i FriBU & er pastor i Hamar Frikirke. Han har en master i teologi fra Menighetsfakultetet. Eirik brenner for lederutvikling og menighetsplanting.

Videoer & Oppgaver

Du finner videoene på følgende lenke: https://vimeo.com/showcase/8258414. Merk: alle videoene kan lastes ned, så er du ikke avhengig av stabilt kjapt nett når du skal vise de. Alle oppgaver finnes i Akademiet arbeidshefte (i deltakerpakken), og kan i tillegg lastes ned her.

Program for dag 1

Deltakernes forberedelser FØR dag 1

Alle gjør oppgave: “1.1 Arven fra familien” før de kommer til første samling. Del ut deltakerpakkene eller print og distribuer arbeidsarkene til deltakerne minst en uke før første samling. Be de gjerne om å forhøre seg både med foreldre og besteforeldre når de samler informasjon. Finn ut hva de jobbet med, likte å gjøre, var gode på og motiverte de. 

Time 1 | Introduksjon

 • 0:00-0:10 Lokal leder: Ønsk velkommen og fortell en historie om hvordan noe i familiebakgrunnen din har formet deg til den du er i dag.
 • 0:10-0:25 IceBreaker: Emojis. Alle deltakerne velger seg en emoji som de opplever beskriver seg selv. Presenterer seg selv til gruppa med utgangspunkt i emojien. 
 • 0:10-0:15 Video: «A2 D1.1: Velkommen til Akademiet, EA & EBF» (6 min)
 • 0:30-1:00 Middag m/plenumssamtale: Forventninger til Akademiet

Time 2 | Arven min

 • 1:00-1:20 Video: “A2 D1.2 Arven, Håvard Haugland” (17 min).
 • 1:20-1:45 Oppgave: “1.2 Historier”
 • 1:44-2:00 Samtale i grupper på 2 og 2: Oppsummer arven og historiene dine. Hva tar du med deg videre fra arven din?
 • 2:00-2:10 Pause

Time 3 | Min historie 

 • 2:10-2:20 Video: «A2 D1.3: Din historie, EA» (7 min) 
 • 2:20-2:40 Oppgave: “1.3 Din historie”
 • 2:40-2:55 Plenum: Del noen punkter fra historiene deres felles eller i mindre grupper.
 • 2:55-3:05 Pause  

Time 4 | Strengthsfinder

 • 3.05-3:25 Video: «A2 D1.4: Intro til Strengthsfinder, EBF» (17 min)
 • 3:25-3:30 Del ut bøkene og forklar forberedelsene de skal gjøre til neste samling. Sørg for at deltakerne forstår oppgaven
 • 3:30-4:00 Plenum: Del erfaringer fra dagen og be sammen.

Deltakernes forberedelser før dag 2

 • Les s. 1-31 i boken CliftonStrengths 2.0 (dette går fort)
 • Les sidene i boka om hver av dine topp 5 styrker (4 korte sider per styrke).
 • Kryss av minst 2 «Ideas for action» og minst 1 «Working with others» på hver styrke.
 • Send melding til lokal leder med dine topp 5 styrker og et par setninger om hva du har oppdaget om deg selv innen avtalt dato før neste samling.