Søk

TWEENS samtaleboks

Skjermbilde 2022 10 12 kl. 10.50.31
Start video

Instruksjon til TWEENS samtaleboks

TWEENS samtaleboks er en ressurs vi håper kan være en hjelp til å snakke åpent og ærlig om liv og tro i en trygg ramme. Vi håper samtalene vil være med å hjelpe tweens til å bli tryggere på seg selv, i spørsmål om moral og sine egne tanker om tro.

Kategorier i TWEENS samtaleboksen 

 • Familie og kjærlighet 
 • Kropp og selvtillit  
 • Sorg, frykt og redsel 
 • Tro og tvil 
 • Vennskap og mobbing  
 • Verdier og oppførsel   

Bruksområder

Spillet er tenkt å brukes i smågrupper/bibelgrupper/cellegrupper i menighet med en voksen eller eldre ungdom til stede. Det er også fullt mulig å bruke boksen i jente- og guttegrupper på skole eller fritidsklubber. 

TWEENS samtaleboks kan organiseres på ulike måter  

Alle temaer 
Legg kortene i seks bunker på et bord sortert etter farge/tema. Velg ut en i gruppen som får starte. Kast terningen og trekk et kort som har samme farge som terningen viser. Les spørsmålet eller oppgaven høyt for de andre i gruppen. Den som har trukket kortet får lov til å svare først. De andre får svare etter tur hva de mener eller si «pass» om de ikke vil/kan svare. Her er det avgjørende at ingen presses til å svare. «Fasitsvar» fra leder er ikke viktig, likevel kan leder selvfølgelig få lov å si sine meninger og på den måten veilede gruppen.    

Ofte vil de første som har svart kjenne at de har endret litt på hva de mener når de har lyttet til andre, da kan det være lurt at de får si deres nye tanker. La neste person kaste terningen på nytt når det føles naturlig å gå videre.   

Ett tema 
Ta ut én kategori dersom dere vil snakke om et spesifikt tema. Med denne metoden bruker dere ikke terningen, men trekker ett kort av gangen.  

Veiledning for ledere til den gode samtalen 

 1. TWEENS samtaleboks er et samtalespill og ikke et fasitspill. Det betyr at samtalen, undringen og spørsmålene må få mye plass. Lederen skal ikke ”presse” fasitsvar på ungdommene. Det er et spill der tweens og leder sammen svarer på spørsmålene. Det er lov å være uenige.  
 2. Det er viktig at lederen er observant på å ivareta tweens under og etter spillet. Spørsmålene kan oppleves utfordrende og direkte og ungdom kan reagere ulikt alt etter livserfaring og personlighet. Ledere må være følsom for ungdommenes behov for å bearbeide såre temaer utenom gruppa og tilrettelegge for dette. Ta ut spørsmål som du selv synes er for utfordrende å samtale om eller som du vet kan være for belastende for enkelte i gruppa.   
 3. Vær obs på at tweens kan slite med noen av disse temaene, men at det kanskje derfor er desto viktigere å kunne gi dem rom til å være ærlig, undrende og reflekterende.   
 4. Gode rammer rundt samtalene er viktig for å oppnå trygghet. Tenk gjennom sted for samtalen, hvem som skal introdusere og at lederen av gruppen leder samtalen dersom den blir krevende.   
 5. Helt til slutt. Gled deg til å snakke med tweens om livsviktige spørsmål. Se dem, gråt sammen med dem og le sammen med dem.  

Vær deg selv når du spiller TWEENS samtaleboks!   

LYKKE TIL! 

Andre samtalebokser