Søk

Disippelhus | Rytme, Fellesskap & Oppdrag

Troen er sårbar i overgangen til en en ny fase; flytting, ny skole, jobbskifte, nye venner og studietilværelse. Du er på vei inn i en ny virkelighet og det er bare du som former hvordan det nye livet skal se ut.

Tro handler om deg og Gud, et fellesskap og vårt felles oppdrag. I Disippelhus går vi sammen med deg på alle disse områdene for å forme en integrert tro. En konkret tro som får praktisk utslag i hverdagen; en tro som kan tåle alt livet kaster i ens vei.

Les: 5 grunner til at unge voksne forblir i kirken i 20-årene. 

Hopp til innhold
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Hvordan fungerer Disippelhus?

  Disippelhus er et kollektiv eller en gruppe av unge voksne som følges opp av Frikirken gjennom et år for å finne kristent fellesskap, sin personlige rytme av Gud hver dag, og hjelp til å gi Jesus videre i hverdagen. Organiseringen av Disippelhus kan se noe ulik ut fra by til by, men følger primært disse retningslinjene:

  • Disippelhuset finner sammen som kollektiv og finner selv et sted å bo. Huset avklarer selv hvordan de skal leve sammen og samarbeide som kollektiv og hus. Huset minst en fast dag i uken hvor de har en hussamling og spiser et måltid sammen.
  • En lokal leder i den lokale Frikirken følger opp huset/ene gjennom å arrangere jevnlige samlinger og samtaler.
  • FriBU stiller med rammer og ressurser som kan brukes både i Disippelhuset og til oppfølging.

  Å være disippel i hverdagen

  En disippel er en som har Jesus som forbilde, søker etter å bli mer lik ham og forstå hans interesser i verden. I Disippelhus har vi konkretisert dette i tre pulsslag for hverdagen:

  Rytme

  Fellesskap

  Oppdrag

  Disippelhus Oslo 2

  Oppstartsdagen

  I starten av hvert skoleår sparkes Disippelhuset i gang med en oppstartsdag. En dag hvor en blir kjent med hverandre og kontaktpersonen(e) og hvor en har det gøy sammen. En dag hvor en setter seg individuelle mål for den kommende tiden og avklarer felles faste rytmer på huset. 

  Ukessamlingen

  Ukessamlingen varer ca. en times tid og arrangeres ukentlig til en fast tid på en fast dag. Bruk denne guiden til å utforme deres ukentlige samling som Disippelhus.

  Oppfølgingsverktøy

  Time-out arket er en enkel og god spørsmålsliste som hjelper finne hvor skoen trykker, og blir en guide for oppfølgingssamtaler med huset.

  Interessert i Disippelhus?

  Ta kontakt med oss for hjelp og tips til å starte eller blir med i Disippelhus. Dette gjelder om du er student, kirke, elev, eller bare nysgjerrig på hvordan få til dette lokalt hos deg.

  Unge voksne konsulent Eirik Broomfield Fjellestad
  Eirik B. Fjellestad
  Unge voksne

  988 09 352