Disippelhus | Rytmer, Fellesskap & Oppdrag

Disippelhus | Rytmer, Fellesskap & Oppdrag

Disippelhus er en livsstil sentrert rundt en hverdagslig disippelpuls:
Fellesskap med din kristne familie.
Rytmer av nærhet til Gud i hverdagen.
Oppdrag gjennom å elske og dele Jesus med verden rundt deg.

Hvorfor Disippelhus?

Troen er sårbar i overgangen til en en ny fase; flytting, ny skole, jobbskifte, nye venner og studietilværelse. Du er på vei inn i en ny virkelighet og det er bare du som former hvordan det nye livet skal se ut.

Tro handler om deg og Gud, et fellesskap og vårt felles oppdrag. I Disippelhus går vi sammen med deg på alle disse områdene for å forme en integrert tro. En konkret tro som får praktisk utslag i hverdagen; en tro som kan tåle alt livet kaster i ens vei.

Les: 5 grunner til at unge voksne forblir i kirken i 20-årene. 

Hvordan fungerer Disippelhus?

Disippelhus er et kollektiv eller en gruppe av unge voksne som følges opp av Frikirken gjennom et år for å finne kristent fellesskap, sin personlige rytme av Gud hver dag, og hjelp til å gi Jesus videre i hverdagen. Organiseringen av Disippelhus kan se noe ulik ut fra by til by, men følger primært disse retningslinjene:

Disippelhuset finner sammen som kollektiv og finner et sted å bo. Huset avklarer selv hvordan de skal leve sammen og samarbeide som kollektiv og hus. Huset minst en fast dag i uken hvor de har en hussamling og spiser et måltid sammen.

Den lokale Frikirken følger opp huset/ene gjennom å arrangere jevnlige storsamlinger gjennom året med måltid, fellesskap, undervisning og samtale.

FriBU stiller med undervisning på storsamlingene og ressurser til de ukentlige hussamlingene. FriBU arrangerer en felles retreat for alle Disippelhus i januar.

Å være disippel i hverdagen

En disippel er en som har Jesus som forbilde, søker etter å bli mer lik ham og forstå hans interesser i verden. I Disippelhus har vi konkretisert dette i tre pulsslag for hverdagen:

En smakebit av året

Et år hvor vi finner disippelens pulsslag i hverdagen Her ser du hvordan det første året som disippelhus ser ut, og under får du en smakebit av undervisningen til Disippelhus. 

September-oktober: Fellesskap

 • Undervisning om å lage seg et rammeverk for livet.  
 • Avklaring av hussamling og husets ukesrytme gjennom året.  
 • Undervisning om- og deling av troshistorie (og syndsbekjennelse?) 

November-februar:  Rytme

 • Bok med samtalespørsmål til hussamlingene: «The Ruthless Elimination of Hurry» 
 • Julefest og undervisning om feiring.  
 • Nasjonal Disippelhus-retreat med fokus på stillhet og bønn. 
 • Introduksjon til Bibelverktøy og hjelp til bibelstudier på hussamlingene 

Mars-juni: Oppdrag

 • Undervisning om å bygge Guds rike og å dele evangeliet.  
 • Hjelp til å finne sine styrker og unike evner. 
 • Et felles velsignelsesprosjekt på huset.  
 • Sommeravslutning med feiring og utsendelse. 

Utrustningsperioden i Disippelhuset er ett år. Videre oppfølging som Disippelhus avtales og tilrettelegges av den lokale menigheten, med støtte fra FriBU.  

Eirik B. Fjellestad presenterer Disippelhus 2022 for potensielle vertsmenigheter.

Vil du være vertsmenighet?

Konseptet Disippelhus er fritt tilgjengelig til alle Frikirker. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, veiledning og introduksjon til ressurspakken vår. 

Unge voksne konsulent Eirik Broomfield Fjellestad
Eirik B. Fjellestad
Unge voksne

988 09 352