Søk

Korpsting

FSK arrangerer korpsting hvert andre år. På korpstinget blir viktige beslutninger for korpsets framtid tatt. Her blir også de viktigste valgene tatt, med blant annet valg av korpsstyre. Meld deg på korpsting, og vær med å ta ansvar for veien videre for Frikirkens speiderkorps. Velkommen!

INNKALLING TIL Fsks 26. ORDINÆRE korpsting

Sett av datoen 8. – 10. mars! Korpsstyret jobber i skrivende stund med å finne et godt sted for arrangementet. Korpstinget er FSKs øverste myndighet og består av valgte representanter for gruppene, korpsstyrets medlemmer, speiderkonsulenten, valgkomiteens leder og eventuelle observatører jf. FSKs retningslinjer for korpstinget.

Gruppetinget i den enkelte gruppe velger blant sine medlemmer en representant pluss en for hver påbegynt 10. medlem i henhold til siste årsregistrering (dvs. 31.12.2023). Kun de som har betalt kontingent for 2023 er valgbare som representanter fra gruppene til Korpstinget i 2022. Andre er velkommen til å delta på korpstinget som observatører.

Saker som skal behandles må være mottatt av korpsstyret senest 17.01.24.
Endelig innkalling og saksdokumenter sendes ut senest 31.01.24.

Informasjon om program, påmelding og reise kommer sammen med endelig innkalling. De valgte representantene som har uforholdsmessige høye reiseutgifter kan regne med å få dekket deler av dette forutsatt billigste reisemåte. Vi oppfordrer alle gruppene til å søke om støtte fra kommunen og FriBU, og bestille reisen i god tid. Det blir holdt kurs i møteteknikk.

Korpsstyret ønsker representanter og observatører vel møtt til FSKs 26. ordinære korpsting.