FSK ressurser

FSK merker

FSK merker

FSK har noen egne speidermerker som kan kjøpes i vår nettbutikk. Merkekrav er beskrevet her for hvert merke.

 

 

 

 

Speiderløftet

Speiderløftet handler om vår vilje til å gjøre verden til et litt bedre sted å være. Gjennom å avlegge speiderløftet lover hver enkelt speider å gjøre sitt beste.

Jeg lover etter beste evne å:
- søke mitt livssyn
- hjelpe andre og
- leve etter speiderloven

Speidarlovnaden (nynorsk)

Eg lovar etter beste evne å:
- søkje mitt livssyn
- hjelpe andre og
- leve etter speidarlova

Speiderloven

 1. En speider søker sin tro og respekterer andres.
 2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.
 3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.
 4. En speider er en god venn.
 5. En speider er ærlig og pålitelig.
 6. En speider kjenner naturen og verner om den.
 7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.
 8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.
 9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.
 10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

Speiderbønnen

Kjære far i høye himmel,
hør mitt hjertes stille bønn:
Hvor jeg er i verdens vrimmel,
la meg ferdes som din sønn.
La meg leve deg til ære,
hedre Norge far og mor,
andre folk til nytte være,
lyde speiderlovens ord.

Nynorsk: 
Kjære Far i høge himmel,
høyr mi stille hjartebøn:
Kvar eg enn i verda vankar,
lat meg bli som sonen din.
Lat meg leve deg til ære,
heidre Noreg, far og mor,
andre folk til hjelp få vere,
og so lyde lova vår.

Speidermetoden

Speidermetoden består av 8 elementer:

 • Forpliktelse gjennom lov og løfte
 • Learning by doing
 • Bruk av patruljesystemet
 • Friluftsliv
 • Samfunnsengasjement
 • Symbolikk, rammer og lek
 • Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
 • Medbestemmelse og ansvar

Les mer om speidermetoden i speiderbasen.no

 

 

 

 

Hjelp til oppstart av speidergruppe

Ønsker du å strate en speidergruppe i din menighet? Frikrikens Speiderkorps (FSK) hjelper deg! Speiderarbeid er en strategisk og effektiv måte å nå mennesker i alle aldere langt utenfor menighetens eksisterende fellesskap. Les mer om hva vi kan tilby her.

FSKs æreskniv

FSKs æreskniv er et hederstegn for god innsats i korpset. Den første kniven ble delt ut i 2010.