Årshjul for lokallag

Hva må et lokallag huske på gjennom året og hvilke datoer må en forholde seg til? Vårt årshjul for lokallag er en enkel guide som gir det oversikten du trenger.

1. januar
Medlemskontigent og prosjektsøknad
Allerede fra 1. januar kan du innhente medlemskontigent i ditt lokallag. La det være en god vane å innhente kontigent i løpet av året. Det er nå åpent for å søke prosjektsstøtte for inneværende år. Søknadene behandles 3 ganger i løpet av året. Siste frist for å søke er 31. august.
1. januar
1. februar
Årsrapportering
Frist for å sende inn årsrapport for ditt lokallag. Årsrapporten sendes inn i Cornerstone. Det er fjorårets medlemmer som er tellende i årsrapporten. Årsrapporten er grunnlag for beregningen av direktestøtte.
1. februar
31. august
Bruke opp FriBU frifondsmidler fra året før
Frist for å bruke opp FriBU frifondmidler utbetalt året før. For å få utbetalt friske midler inneværende år må fjorårets midler brukes opp, eller tilbakebetales FriBU.
31. august
31. august
Prosjektsøknad
Frist for å søke om FriBU frifond prosjektstøtte. Alle innvilgende søknader vil bli utbetalt etter at direktestøtte for fjoråret og tidligere prosjektstøtter er rapport for, senest 15. september. Innvilges til potten er tom. Eventuell ubrukte prosjektmidler blir utbetalt som direktestøtte.
31. august
15. september
Rapportering av oppbrukte midler
Frist for å rapportere inn oppbrukte FriBU frifondsmidler fra året før. Rapporten må leveres, restmidler må være tilbakebetalt FriBU for å få utbetalt friske midler inneværende år. Dette gjøres i Cornerstone.
15. september
Slutten av september
Utbetaling av årets Frifondmidler
Direktestøtte utbetales på grunnlag av årsrapport. Rapport for oppbrukte midler må være levert og godkjent før årets direktestøtte kan utbetales til ditt lokallag. Årets prosjektstøtte utbetales.
Slutten av september
31. desember
Medlemskontigent siste frist
Absolutt siste frist til å innhente medlemskontigent på minimum kr. 50,- for inneværende år. Betalingen må være på konto innen 31.12.
31. desember

Dette var vårt årshjul for lokallag. Har du ennå ikke registrert ditt lokallag? Trykk her.