FERO (Fagetisk råd i overgrepssaker)

Retningslinjer ved avdekking av vold og overgrep, og en hjelp i holdningsskapende arbeid og i kriser. Dette er viktige dokumenter for både Lederholdninger, regler for lokallagsledere og for situasjoner der du står med barn- og unge som er i krise. Vi håper dere får nytte av å bruke dette heftet i vanlige lokallags hverdager, og også om dere skulle komme I krevende situasjoner.

Trygg

Med disse retningslinjene for nødstilfeller, håper vi du kan føle deg litt tryggere i en situasjon hvis du fatter mistanke om at et barn er utsatt for vold eller seksuelle krenkelser. Vi håper at denne ressursen kan gi deg rask hjelp, i en vanskelig situasjon.  

Vi håper også at dette kan være en nyttig resurs som gjør lederne deres kompetente og tilstede for de barna- og unge dere møter! Noen documenter kan endres, slik at dere kan lage deres, spesialtilpassa holdninger utfra deres aktivitet, og noen er PDF og er gjennomarbeidet av fagfolk og skal ikke endres.

Nedlastbare ressurser:

Lederholdninger

Vi anbefaler på det sterkeste å kjøpe Actas bok Leir fra L til R. Denne har mye konkret og god kunnskap både om disse temaene, men om alt som en leir, eller barne og ungdomsarbeid inneholder, et kjempe verktøy!

Takk for den jobben dere gjør i FriBU-lokallaget deres, og Guds velsignelse i arbeidet og i møtene med barna og de unge.

 Heftet inneholder dette

  • Retningslinjer ved avdekking av vold og krenkelser
  • Logg, internt dokument for ledere- brukes sammen med retningslinjene
  • Utfyllingsskjema for kontaktpersoner/ etater i kommunen
  • Hvordan temaet kan tas opp i ledermøter gjennom året
  • Holdninger på lokallagssamlinger
  • Lederhefte for nye ledere
  • Sjekkliste for ledere på tur