Søk

FERO (Fagetisk råd i overgrepssaker)

FERO er retningslinjer ved avdekking av vold og overgrep, og en hjelp i holdningsskapende arbeid og i kriser. Dette er viktige dokumenter for både lederholdninger, regler for lokallagsledere og for situasjoner der du står med barn og unge som er i krise. Vi håper dere får nytte av å bruke dette heftet i vanlige i ditt lokallag, og dersom dere skulle komme I krevende situasjoner.

Trygg

Med disse retningslinjene for nødstilfeller, håper vi du kan føle deg litt tryggere i en situasjon hvis du fatter mistanke om at et barn er utsatt for vold eller seksuelle krenkelser.

Vi mener dette kan være en nyttig resurs som gjør lederne deres kompetente og tilstede for de barna og unge dere møter! Noen dokumenter kan endres, slik at dere kan lage deres spesialtilpassede holdninger utfra deres aktivitet.

Nedlastbare ressurser:

Lederholdninger:

Boka Leir fra L til R er en komplett håndbok for ledere på leir og inneholder alt du trenger for å lage tidenes leir!

Takk for den jobben dere gjør i lokallaget deres!

 Heftet inneholder dette:

  • Retningslinjer ved avdekking av vold og krenkelser
  • Logg, et internt dokument for ledere som brukes sammen med retningslinjene
  • Utfyllingsskjema for kontaktpersoner/etater i kommunen
  • Hvordan temaer kan tas opp i ledermøter gjennom året
  • Holdninger på lokallagssamlinger
  • Lederhefte for nye ledere
  • Sjekkliste for ledere på tur