Søk

Noen trenger deg!

Jeg er sikker på at du har fått det med deg.

Statistikken om barn og unges mentale og psykiske helse. At det er mange som sliter med livet. Sliter med å finne ut av hvem de er, hvor de skal og hvorfor de er til. De er ensomme. Føler seg verdiløse. Bortkomne. Den selvpålagte boten på tankespinnet er ofte avhengigheter, selvskading og rus. 

Jeg er sikker på at du har fått det med deg. 

Statistikken om at 90% tar valget om å la Jesus være deres venn for resten av livet mellom 0-14 år. Og i samme periode formes deres verdigrunnlag og det meste av deres syn på verden og seg selv. Det er i denne fasen av livet de store grunnsteinene blir lagt for resten av livet. 

Jeg er sikker på at du har fått det med deg.

Den gangen Jesus underviste, og disiplene stod som en mur mellom ham og barna. Den en av de to gangen Jesus ble skikkelig sint. Disiplene ville vise barna bort, men Jesus ville det annerledes. Han ville ha dem tett til sitt hjerte, opp på fanget og møte deres blikk. Han ville at de små barna skulle komme til ham, og våge dem som hindrer dem, for Guds rike hører barna til. Han elsker disse nydelige skapningene og unge hjertene. Han har tenkt dem ut før verdens grunnvoll ble lagt. 

Av småbarns og spebarns munn har du reist deg et vern for dine fienders skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige. Salme 8,3

Jeg er sikker på at du har fått det med deg. 

At du trengs som leder, venn og rollemodell i søndagsskolen, tweensarbeidet eller i speideren. At det er behov for flere ledere. At det er mange barn og unge men få voksne til å se dem. Jeg er sikker på at du har fått med deg at barn og ungdom ikke trenger den kuleste. De trenger en trygg, varm, tydelig voksen som kan romme mer enn seg selv. 

Jeg er sikker på at du har fått med deg den gode nyheten. 

Det finnes mange sånne voksne. Og sannsynligheten er stor for at du som leser dette er en sånn en. 

Jeg er sikker på at du vet at jeg vet at du har mange ting i livet og mye du må prioritere. 

Men jeg er også sikker på at du vet at jeg ville ha bedt deg om å prioritere barna først. Lokallaget i kirka di trenger deg, søndagsskolen trenger deg, tweensgruppa trenger deg. Og de som går der har navn. De er elsket. De har et brus fra himmelen over seg. De har en evig far som elsker dem. 

Reis deg. Si JA. La det du vet bli til handling gjennom praktiske prioriteringer.