Søk

Prosjekt Søndag

Søndagen er høytidsdagen til kristne. Kirken som helhet opplever en dramatisk nedgang i deltakere på gudstjenestefeiring i Norge, og dette er spesielt merkbart i aldersgruppen 0-35 år. I vårt kirkesamfunn erfarer vi en nedgang i antall dåp og konfirmasjon, og gjennomsnittsalderen øker. Vi blør, og dersom vi ikke ser en endring i denne trenden, vil det gi alvorlige følger for våre menigheter.

For å se levende menigheter i vekst må hovedfokuset vårt være på aldersgruppen 0-35 år, med et særlig fokus på førstegangsforeldre med barn fra 0 – 5 år. Dette må vi legge fram for Gud i bønn, men vi må også arbeide hardt. 1.korinter 3.6 sier: «Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud gav vekst». Det er Gud som gir vekst, men vi må gjøre alt vi kan for å legge til rette for dette. La Prosjekt Søndag være et verktøy til handling, som samtidig hviler på deres bønn.