Familiegrupper

Familiegrupper
Vi i FriBU har laget komplette familiegruppesamlinger som vil være til stor hjelp under oppstart av en familiegruppe!

Her finner du:

  • Infofilm om familiegrupper
  • 10 filmer med undervisning
  • 10 tilhørende forslag til opplegg på samlingene

Familiegruppe er en smågruppe/husgruppe hvor både barn og voksne er med. Gruppa må møtes jevnlig, og formålet er at man sammen på tvers av alder øver på kristne praksiser. Visjonen bak familiegrupper er å hjelpe hjemmet og foreldre til å leve ut troen på Gud i sin hverdag. Da kan barna utvikle sitt eget forhold til Jesus slik at troen deres bærer gjennom livet. Familiegrupper er også en unik mulighet til å bygge relasjoner, og invitere med seg nye familier inn i fellesskapet.

Opplegg for familiegrupper

Videoer til familiegrupper

Vi har laget 10 ferdige og klare familiesamlinger. Se spillelisten på Youtube.