Søk

5 nøkler for arbeid med unge voksne

Vi vet at unge voksne er viktig. Vi har lyst å gi rom til unge voksne i kirka vår. De fleste av våre ungdommer har flyttet til nye steder, men vi kjenner noen unge voksne. Noen er innom gudstjenesten vår. Men vi skjønner ikke hvordan vi skal få tak i de. Vi har spurt om de vil starte noe for unge voksne, men det har ikke vært så mye respons. Hvor skal vi begynne? Med hvem?

La meg ta deg gjennom 5 nøkler for arbeid med unge voksne, som vi har erfart at bygger sunne fellesskap av unge voksne i våre menigheter.

  1. Start med hvorfor!
  2. Invester i en kjernegruppe
  3. Fokuser på livsstil, ikke bidrag
  4. Lag rom til relasjonsbygging
  5. Involver i lederskap

#1 Start med hvorfor!

Folk og ressurspersoner er alltid en fristelse for menigheter. Vi trenger mennesker for å fylle et generasjonshull. For å fylle behov blant tjenestene våre. For å være fremtidens givere. Unge voksne blir stadig bedre på å kjenne igjen denne typen underliggende motivasjon. Vil de det beste for meg, eller er de bare ute etter det jeg har å komme med?

Vi ledere trenger å ransake oss selv her. Fundamentet for å starte arbeid for og med unge voksne, er at fokuset må være: “Hvordan kan vi utruste og investere i disse individene?” Ikke “Hva får vi igjen for det?”. 

Unge voksne, som ungdom, er en flytende forsamling. De fleste vil reise videre. Og det er helt greit.

Vi kan være med å fylle ryggsekken deres med verdier, vaner og visjoner som varer. Men noen vil etablere seg og være med oss livet ut. Gull. Men det er ikke målet. Målet er mennesker, ikke menighet. 

Les: 5 grunner til at unge voksne ikke forlater kirken. 

#2 Invester i en kjernegruppe

Hvorfor investererer vi i unge voksne? Fordi Jesus gjorde det. Han gikk tett på en liten gruppe unge voksne i 3 år. Så sendte han de ut i verden. Menigheten er kalt til å velsigne, investere i og sende mennesker. Ikke sitte på de. 

Den viktigste byggestenen i et arbeid for unge voksne er å bygge kjernegruppe. En gruppe som har DNAet som menigheten ønsker å lede andre unge voksne inn i. Unge voksne har større påvirkning på hverandre enn du som leder eller menigheten vil ha på de. Så spill på lag med nøkkelpersonene. Finn lederne. Invester i de, og utruste de til å lede andre inn i etterfølgelse av Jesus i hverdagen. 

Akademiet er et konkret og praktisk verktøy for å finne og investere inn i en kjernegruppe. En ferdiglaget kurspakke med videoundervisning og interaktive oppgaver som hjelper deg som leder å bli kjent med de unge voksne. De unge voksne blir både bedre kjent med seg selv og hverandre; det de har med seg i ryggsekken, den de er, og det de ønsker for fremtiden. Bruk Akademiet som fundament, før du sammen med dine unge voksne finner neste steg for denne gruppen i menigheten.

Mockup6 stairs arrow small
Et ferdigpakket kurs din menighet kan arrangere for unge voksne

#3 Fokuser på livsstil, ikke bidrag

Stopp og tenk: Hvordan ser suksess ut? Hva ønsker du at den unge voksne skal ha med seg når de reiser videre? Skal de etterlate seg et hull i tjenesten som er vanskelig å fylle. Eller skal de etterlate seg et Jesus-formet hull i hverdagen de forlater. 

De siste årene har vi i FriBU satt fokus på det å følge Jesus i hverdagen. Søndagen er en bonus, ikke fokus. Vi ønsker å hjelpe unge voksne finne sin rytme av daglig nærhet til Gud. Gjennom vertøy for å lese Guds ord. Måter å be og “puste” med Gud gjennom dagen. Vi vil at de skal oppleve ekte kristent fellesskap; hvor de kan snakke sant om livet, lytte til de rundt seg, bli glad i og oppmuntre hverandre, og be og være der for hverandre. At de skal vite at Jesus kaller de til å være med i sitt oppdrag: Å spre hans rike gjennom å elske mennesker, og dele Jesus sine videre i ord og handling. 

Denne lista høres massiv ut. Men gjennom Disippelhus gjør vi det konkret og til en reise gjennom et år, i fellesskap med andre unge voksne, og i samarbeid med den lokale menigheten. Hverdagen er i fokus, og målet er å finne en livsstil som etterfølger av Jesus. En livsstil som fungerer uavhengig av det livet kaster i din vei. Sykdom. Barn. Arbeidsløshet. Stress. Krav. Utfordringer. Fokuser på livsstil, ikke bidrag. 

Disippelhus forsidebilde
Gå sammen med kollektiv av unge voksne som finner sin rytme, fellesskap og oppdrag.

#4 Lag rom til relasjonsbygging

Et stort, stilig og relevant møte for unge voksne er attraktivt. Men det koster. Og det krever. Mennesker. Tid. Krefter. Engasjement. Administrasjon. Når det funker kan det være fantastisk. Et sted hvor nye kan få et møte med Jesus hver eneste uke. Men veien dit er lang. 

Vi anbefaler å la dette møtepunktet være noe som får presse seg frem selv. Og gjerne heller i gudstjenesten som noe eget. Fokuser heller på relasjonsbyggende samlinger. Knytt disse til menighetens eksisterende aktiviteter. Som et fast møtepunkt etter gudstjenesten på et lokalt spisested. Eller en ukentlig studentmiddag i kirka. En helgetur i begynnelsen av semesteret. Støtte de til å reise på Videre sammen i vinterhalvåret. En lørdag på våren hvor dere velsigner lokalmiljøet helt praktisk. En misjonstur en uke på sommeren.

Unge voksne trekker flere unge voksne. Gjør gudstjenesten lett å komme til. Gjør det naturlig å knytte relasjoner på tvers av generasjonene i menighetsfellesskapet. Lag de rommene som gjør det lett å samles.

#5 Involver i lederskap

Hvor er menigheten om 20 år? Hvem leder? Hvem har eierskap? Hvem setter retning? Det er forhåpentligvis noen andre enn de som gjør det nå. 

Det står mange ubesvarte stillingsannonser til kristne lederposisjoner. Det er dagens ledere som bestemmer om det er tilfeldighetene skal avgjøre fremtidens lederskap. En leders jobb er å trene nye ledere. Start i dag. Start i det små. Gi rom. Involver. Deleger ekte ansvar. Og følg opp. 

Hvordan delegere med både frihet og tilstedeværelse? Vi ledere pleier enten å feile i retning av kontroll og detaljstyring, og dermed drepe initiativ og kreativitet. Eller gjennom tilbaketrekning og manglende oppfølging, og med det legge for tunge byrder på andres skuldre, eller la arbeidet seile sin egen sjø.

Så hvorfor starte arbeid med unge voksne?

  • For å hjelpe de finne sin rytme med Gud i hverdagen.
  • For å gi de fellesskap med sin troende familie. 
  • For å la de erfare å finne sin plass i menigheten. 
  • For å gi de en livsstil av å være på oppdrag.
  • For å å gå sammen med de inn i lederskap.

Vi i FriBU er for deg, og går gjerne stegene sammen med deg. Vi hjelper deg å implementere våre 5 nøkler for arbeid med unge voksne. Der du er.