Søk

Faseundervisning

Invester i foreldrene i menigheten! Med ressursene i foreldrekveld har dere mange muligheter til å treffe deres behov. Dere kan enten lage en egen kveld for foreldre fra 0-18 år ved å bruke undervisningsvideoene, infomateriell og ressurser. Eller dere kan bruke dette i smågruppene til aktuelle foreldre. Da kan dere linke til de ulike undervisningsvideoene og ressursene.

Ressurser til faseundervisning

Videoer til Foreldrekveld