Søk

Nettvett for barn, 6-9 år | Engasjere!

Ifølge medietilsynet har 34 % av 5 til 8 åringer egen mobil, det er mange! Samtidig sier medietilsynet over 90 % av barn har tilgang til enten nettbrett, pc/Mac, spill konsoll eller TV -så vi snakker om betydelig mediebruk i denne fasen av livet mellom seks ogni år som vi kaller engasjere.

For en mulighet! Engasjere er det første jeg tenker på, hvem er det som skal engasjere barnet? Du gjetter riktig og ja, jeg tenker det først og fremst er deg som foreldre!

“Se på meg” | Nettvett for barn

6,7, 8 og 9 år! 1-3 klasse en ufattelig spennende tid! Barnet sier: se på meg! Ofte uten noe filter. Barn blir opptatt av rettferdighet og at alt må være likt og alt kan også være kjempegøy. Barn utvikler selvsikkerhet og det ligger: dette kan jeg gjøre. Opplevelsen av mestring og er nå noe som barnet liker og naturlig vil søke.

Så har vi skjermen da og dette ufattelig spennende universet som åpner seg bak den. Jeg har vært i en av de største fritidsparkene i verden med mine barn og da visste jeg hva de gjorde hele tiden. Jeg sto faktisk i køen sammen med til ulike «rides» i Disneyland. Det er var jo opplagt.

Om vi trekker sammenligningen er mellom Disneyland og Internett så er det mange paralleller. Internett er jo en plass som er så mye mer enn et lekeunivers men i denne fasen av livet er barn som små forskere som er enorm entusiasme ønsker å utforske alt de ikke kjenner. Barnet villig til og by på seg selv, følge anvisninger og tar gjerne kjappe beslutninger og har generelt lav impulskontroll.

To typer aldersgrenser

Presset på aldersgrenser begynner gjerne i denne fasen av livet. Hvordan skal du som foreldre forholde deg til aldersgrenser? Mitt generelle råd er å følge angitte aldersgrenser, de er anbefalt av en grunn. Det er ikke sant at «alle de andre får lov». Fra medietilsynet viser at det er store forskjeller på hva barn får lov til. Igjen så er det umulig å skyve dette ansvaret fra seg som foreldre det er du som bestemmer og det er du som setter reglene og det er du som tar ansvaret for barnet.

Det er to typer aldersgrenser:

  1. Juridisk aldersgrense som vi finner på film, sosiale medier så mye men er knyttet til personvern loven eller muligheten til for eksempel å låne penger.
  2. Anbefalt aldersgrense hva er det kanskje mest aktuelt å nevne spill og da er det jo PEGI merking som er utviklet for at barn ikke skal se noe som er upassende eller skremmende.

Men dessverre så er det ikke enkelt å navigere i dette fordi et sosialt medie kan brukes et barn om foreldre gir samtykke til det og så er det jo definisjoner av et sosialt medie? Mange spill i dag er veldig sosiale og barn og de deler og kommenterer inne på disse plattformene.

Det beste rådet

Det beste rådet jeg kan gi deg uansett når det gjelder barn og mediebruk så er det å være påkoblet. Du trenger ikke være ekspert på alle funksjonene i TikTok eller i Vennebyen men du bør kjenne til funksjonene til barnet ditt. Denne fasen av livet er barnet ditt på en oppdagelses reise og tar inn inntrykk, holdninger og verdier så det holder. Her ville jeg helt brukt mye tid på å snakke om hvordan dere som foreldre kan spille hverandre gode og hvordan dere er ment å være sleve definisjonen på trygghet, omsorg og åpenhet. Snakk sammen om det!

Jeg vet også at når det kommer til mediebruk trenger dere praktiske råd, men husk -alt dere bestemmer må modelleres.

Bør barn mellom 6-og 9 år ha fri tilgang til YouTube? Nei!

Stopp litt –nå er det ikke sånn at om jeg begrenser YouTube med Youtube Kids (+lenke) at jeg kan lene meg tilbake som foreldre. Ifølge Medietilsynet har ni av ti barn egen mobiltelefon når de er 9 til 10 år, men over 90% av barn i denne aldersgruppen har hatt tilgang til nettbrett fra de var 5 år. Nå er det jo nettleser i alle enheter, så om vi snakker om tilgang til skjerm er det tilgang til nett. Her er hva barn opplever som ubehagelig å se: seksuelle overgrep, skrekk, at dyr har det vondt, krig og terrorisme fravirkeligheten, selvmord, sex og vold i film, serier og spill.

Medietilsynet rapporterte Når det gjelder tidsbruk er mange foreldre mere bekymret for tiden barnet bruker på skjerm og mindre om hva barnet gjør eller ser på. Tommel ned! Barnet vi i denne fasen av livet utvide både vennekretsen sin og ha mange aktiviteter utenfor hjemmet. Når vi snakker om mediebruk er det min klare anbefaling til å følge godt med på hvem og hvem barnet «inviterer» inn i hjemmet. Ført -all mediebruk bør forgå i hjemmet -skal barnet spille, surfe eller se film hos andre bør du være på alerten og ha en god dialog med det hjemmet. Det er omsorg!

Når vi snakker om mediebruk ser denne fasen kritisk og du som foreldre må sette en standard for hva som er akseptabelt og hvordan dere skal ha det hjemme.

Dette høres krevende ut (det er det også) men her ligger en mulighet for deg som mamma eller pappa til å utruste barnet ditt til å faktisk kunne mestre livet på nettet -ja og livet ellers også det er et stort ansvar å sleppe barn løs på nett.

Nettvett for barn i de ulike fasene

Tilbake til de ulike fasene av livet det er som alt annet -det du gjør nå bygger videre på de fundamentene du har lagt tidligere i livet når du kommer til trygghet, åpenhet, omsorg og grenser.

Mange barn blir eksponert for pornografi i denne alderen. Redd barna publiserte nylig en rapport hvor mange unge forteller om nettopp dette og hvilket varig inntrykk det satte den gangen. Her kan du være proaktiv og utruste de tidlig med verktøy for å håndtere dette. “–Lillebroren min var inne på en spillside, og på siden av spillet var det reklame for porno. Han er fem år.” Dette er et sitat fra den rapporten.

Sett rammer for nakenhet, forhold til kroppen og hvordan den skal behandles. Snakk om hvor verdifull og nydelig kroppen er skapt og bygg inn alt som er trygt og åpent. Her kan du bake inn både godhet, sannhet og tro om alt som har med kroppen å gjøre. I denne kommunikasjonen kan du forsiktig trygge barnet på at de skal komme til deg umiddelbart om de ser eller opplever noe på nett som er i konflikt med dette. Det er å utruste.

Skjermpraten

  1. Kan du vise meg hva du synes er gøy å se på? (spør alltid om hva som konkret er gøy)
  2. Har du opplevd noe som gjorde deg redd, trist eller ensom?
  3. Spiller du sammen med noen, hvem?
  4. Hva syns du er vanskelig å snakke med mamma og pappa om og hvorfor?
  5. Hvordan skal en venn være og gjelder det samme på skjerm?
  6. Er det lurt å dele passord med en venn?
  7. Hva kan de andre i familien gjøre som får deg til å føle deg verdifull?

Nettvett for barn: Godhet, sannhet & tro

I Tro & Medier jobber vi for godhet, sannhet og tro i mediene Ha gjerne de tre begrepene i bakhodet når dere snakker om hva barnet gjør eller ser på skjermen. I denne fasen av livet er barn definitivt «sannhetssøkende» noe som gir deg mulighet til få mange gode samtaler. En sannhet som er sentral for er at de er elsket, av deg og av Gud. Det er så relevant for ditt barns mediehverdag fordi at der er det mye som blir presentert som sannhet som vil stride mot hva du som foreldre tror er godt for barnet.

Tro handler mye om valg og da bør det ikke være mediefortellingen som skal være fundamentet for dette valget men, tro sannhet og godhet. Hva liker de og hvorfor? (tommel opp) Hva liker de og hvorfor ikke? (tommel ned) Og hva kan vi lære om Gud gjennom det som er godt og sant?


Videoene om nettvett er utviklet av FriBU i samarbeid med Tro & Medier, Misjonskirken UNG og Ung baptist.