Søk

Nettvett og faser

Det er bare en fase, ikke gå glipp av den!

Vi vet at nettvett er viktig! Vi vet også at barn og unge utvikler seg gjennom ulike faser. Nå har FriBU sammen med Misjonskirken UNG og Ung baptist inngått et samarbeid med Tro & Medier for å kombinere nettopp kunnskapen om nettvett og fasene. Det har resultert i en svært nyttig ressurs!

At barn og unge utvikler seg og lever igjennom ulike faser, er hevet over enhver tvil. Men hvordan vi som voksne skal møte de unge best mulig i de ulike fasene, kan være utfordrende. Ikke minst når det kommer til mediebruken hos de unge!

Tro & Medier har lenge hatt foredrag og kurs for foreldre og andre voksne om nettvett, men det er først nå de har knyttet det konkret opp til den unges fase.

Nettvett for ulike aldre

Samarbeid mellom kirkesamfunn

FriBU, Misjonskirken UNG og Ung baptist har tidligere laget det de kaller for fasekort, der barne- og ungdomstiden deles inn i fem faser. Med utgangspunkt i blant annet utviklingspsykologien, sier hvert fasekort litt om hva som er et typisk behov hos den unge i den aktuelle fasen, og på hvilken måte den voksne best kan møte den unge akkurat nå.

Samarbeidet har resultert i fem korte undervisningsvideoer. Det er Tro & Mediers Alexis Lundh som underviser, og han henvender seg til foreldre med barn i de fem ulike fasene. I hver film gir han konkrete tips og råd, slik at man som voksen kan reflektere over egne valg og praksiser. Filmene, som er omlag ti minutter lange, vil kunne gi seeren verktøy til å være en bedre veileder for barna sine, og vil kunne være en god igangsetter for samtaler mellom foreldre. De kan ses både av den enkelte alene, eller de kan benyttes som en innledning i en temakveld for foreldre og/eller ledere og andre voksne, der man har fokus på nettvett.

Fem fasefilmer om nettvett