Søk

Nettvett for videregående, 16-18 år | Mobilisere

Jeg har vært aktiv i ungdomsarbeid i mange år som frivillig voksen og vet godt at her snakker vi om en veldig sårbar gruppe. Mange tar viktige veivalg i tiden de går på videregående skole. Nettvett for videregående: Mitt første råd til deg som foreldre er at her må du ikke ta ut avspasering på noen som helst måte. Unge i videregående alder begynner å bli ganske selvstendig mennesker men det er fortsatt flere år til frontallappen er ferdig utviklet. Og som kjent er det i frontalappen egenskapen til å tenke langvarige konsekvenser sitter. Da er en smart telefon bekymringsverdig for alle unge.

I denne fasen av livet vil du virkelig kunne høste av hva du tidligere har sådd og det hender at du må grave litt, være proaktiv og ikke minst tålmodig. Mange med unge på vgs. Er på min alder -i 40 årene. Vi er voksne mediebrukere som kan sitte med en følelse av å «ikke heng med» Slapp av! Du trenger ikke henge med på alle YouTubere og absurde ting som tar av på TikTok men mist for all delikke interessen for ungdommen din. De er så avhengige av din bekreftelse og om de ikke får den kan jeg garantere deg at de vil søke en annen plass, ofte digitalt.

Å snakke om karakter

Karakterer noe som er veldig spennende å snakke med denne aldergruppen om. Hvordan dannes karakter under hvilke omstendigheter kan den endres? Ut fra et medieperspektiv er det mange innfallsvinkler og d a er det veldig nærliggende å snekke om påvirkning. Da er det første en må ta stilling til: Hvem er jeg? Det er ikke så enkelt å svare på, særlig for en 17 åring. Da er kan mann spørre: Hvem ønsker jeg å være?

For å bli den du ønsker å være må en nødvendigvis fylle på med noe som inneholder det. Da kan samtaler rundt serier, spill, SoMe, YouTube og chatter være relevante ting å snakke om. Vi søker alle trygghet hele livet og det er en av grunnsteinene for at vi skal kunne ha det bra. Du som foreldre bærer hovedansvaret for denne tryggheten til din ungdom fyller 18 år. De er nedfelt i vår barnelov. Det igjen åpner opp for at du ikke bar bør noe oversikt og hva som rører i ungdommens digitale verden men du kan kreve det. Jeg sier ikke at du skal ha en lapp med passord i lommen og full tilgang til apper men at du skal aktivt bry deg. Det er mage signaler en ungdom sender som kan gjenspeile noe som er i det digitale universet.

Praktisk sett snakker vi om å bevare hjerte som så mange kjenner til. Det står i Orsp. at alt liv utgår fra det. Det er et veldig godt utgangspunkt for en samtale.

Hva fyller en hjertet med? Forventningspress? At de er elsket? At de er verdifulle?

Nettvett for videregående: Godhet,sannhet og tro i mediene

I stor grad trenger denne aldergruppen å høre en bedre historie en den som mediene formidler. Dette går på mange sider av livet men det er uten tvil de sårbare sidene mediene virkelig tar tak i og former, ofte i en negativ retning. Identitet, selvbilde, seksualitet, prestasjonsangst osv. er ting denne aldersgruppen trenger å snakke om. Igjen så blir det kritisk at grunnmuren er solid for da tåler den noen jordskjelv. Og når det kommer til godhet, sannhet og tro er det nettopp disse ordene som kan snakkes om.

Skjermpraten

  1. Hva er godt for mennesket? (Trofasthet, respekt, forpliktelse og kjærlighet)
  2. Forteller mediene denne historien?
  3. Hva setter du mest pris på i livet ditt akkurat nå?
  4. Har mediene påvirket ditt syn på sex?
  5. Har vi som voksne modellert kjærlighet for deg?
  6. Hvordan kan du selv modellere kjærlighet?

Nettvett for videregående, og videoene om nettvett er utviklet av FriBU i samarbeid med Tro & Medier, Misjonskirken UNG og Ung baptist.