Søk

Nettvett for ungdom: ungdomsskolen, 13-18 år | Mobilisere

Den neste fasen, nettvett for ungdom, som stekker seg fra 13-18 år handler om å mobilisere. Ja, mobilisere det som allerede ligger ferdig formet inn dette unge mennesket. Vi skapt på skremmende underfullt vis og når det kommer til denne aldergruppen kommer det virkelig til uttrykk. Og ja -det kan være skremmende . Når det kommer til mediebruk er aldersspennet for stort så denne snutten fokuserer jeg på nettvett for ungdomsskolen og i neste videregående.

Ungdomsskolen

Ungdomsskolen er for mange en krevende samt spennende fase av livet. Det er mye som skjer både i den relasjonelle sosiale fronten, med kroppen og kunnskapsnivået. Medielandskapet er selvsagt med å forme dette betydelig. Mitt første råd til deg som mamma eller pappa -heng med i svingene, på toppene og i dalsøkkene.

Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, hvor mange «likes», følgere eller vejus er jeg verdt? Hvorfor er jeg ikke fornøyd med kroppen min eller kanskje jeg er jeg født i feil kropp? En ting er sikkert -mediene med alle sine ulike innfallsvinkler stå i kø for å svare på alle spørsmål. Du må ta stilling til er om du eller Google skal svare på alt dette?

Jeg vil oppmuntre deg med å fortelle deg at du er den best kvalifiserte i verden til å vandre med ungdommen gjennom denne fasen av livet. Da handler det mye om å lytte til de med et åpnet hjerte og kunne speile valg og verdier. Vær så virkelighetsnær som mulig. Mye her handler om verdier og hvordan de formers og ut fra et medie perspektiv er vi igjen der at du trenger kjennskap til noe av det som rører seg på nett.

Ungdommen din tolker nettet annerledes en deg og har en mere «sømløs» tilnærming. Det vil si at de ikke tenker så «boksete» som vi voksne har en tendens til å gjøre. Spiller de Fortnight så følger de gjerne Ninja på YouTube som streamer på Twitch, samtidig som de har en tråd gående enten på Reddit eller Discord -dette er sømløst og de bruker mange ulike digitale plattformer som handler om det det samme: Å være siste mann igjen på øya!

Å veilede gjennom “jungelen”

Når dette er sagt har du som foreldre et ha av muligheter til å veilede de gjennom denne «jungelen» av muligheter. Mye handler om hvordan du som foreldre kan hjelpe de til å mobilisere deres styrker og hvordan speile de på hvordan holdninger vil gjenspeile seg i valg de tar på nett.

La oss ta en kjapp prat om emojies som har utviklet seg til et tilnærmet eget språk, på samme måte som både GIFer og memes har kommet i etterkant. Mitt generelle inntrykk er at emojies er mere seksualisert en både GIFer og meemes som spiller mere på humor og absurde ting. Det er emojis som omhandler alt en kan tenke seg av seksuelle aktiverer -når dette blir brukt oppå snutter sent med snapchat eller TikTok formidler ungdommen etter stor sannsynlig noe den ikke har tenkt igjennom eller i det hele tatt ønsker å formidle.

Søppel-TV som “Paradise Hotell” eller “Ex on the Beach” osv er i prinsippet ikke mye annet sårbare mennesker som deg meg og satt sammen i en fantasiverden. Null ansvar, 100% fokus på kropp, løgn, rus og sex uten kjærlighet, ispedd drama og ingen respekt for andre mennesker. Det er i grunn ganske enkelt å plukke den type underholdning fra hverandre men nå du snakker med ungdommer om dette vil jeg anbefale å komme fra en annen vinkel. Hva formidler det du ser på. Hva er det du liker og hvorfor? Tenker du at dette er bra for mennesket. Jeg vil på alle måter oppmuntre deg til å få i gang refleksjon rundt alt de ser på. Unge må utfordres til å tenke! Jeg er ikke i tvil om at denne type populær reality bidrar til å forme verdier, språk og til sist adferd om en ikke har bevissthet rundt dette.

Dette gjelder alt av mediebruk -alle har en historie å formidle og et budskap å selge-prisen kan bli veldig høy for mange som både sirer og gjør ting de senere vil angre på. Det bringer meg til noe viktig -internett er veldig gjennomsiktig og en har ikke noe kontroll på bilder, tekster eller filmsnutter etter de er sendt fra telefonen. Det har menge smertelig erfart.

Unge har rett til et privatliv men det er ingen grunn til at du som foreldre skal kjenne til dere digitale hverdag. Hvem de spiller med, chatter med og hvem som kommenterer på bilder de legger ut. Tvert imot vil dette gi deg inngang til å vise omsorg. Du vil bli avvist men betingelsesløs kjærlighet tåler godt avvisning Det hender det kommer signaler fra mediene som forteller at foreldre bør følge godt med som f.eks. at TikTok økte aldersgrensa til 16 år på direktemelding (pga. oppsøkende virksomhet av pedofile).

Seksualitet og pornografi

Seksualitet og pornografi er noe mange foreldre vegrer seg for å snakke med unge om. La meg si det det slik at mediene vegrer seg ikke og tar mer en gjerne den rollen du bør ha. En rapport Redd Barna nylig gav ut som heter «Et skada bilde av hvordan sex er» forteller om nettopp dette og et fravær av foreldre. Det er du som må fortelle en bedre historie om kjærlighet, nærhet, trygghet, forpliktelse og om å være intim med et annet menneske krever disse rammene.

I denne fasen av livet handler mye om å kunne ta bevisst selvstendige valg men de trenger god omsorgsfull veiledning.

Hjelpe de til å vurdere hvem de får bekreftelse fra, hvem er det viktig å få det fra. Er det SoMe som kan være førende i å dekke det behovet? Hva med språkbruk, skjellsord og banning i de mange spillforum. Dette er viktige ting å snakke om!

Gjennom medielandskapet åpner det seg mange muligheter til å reflekter over hvorfor vi tror på det vi tror på. Menneskeverd, seksualitet, tro og verdier er ting jeg vil anbefale deg bevisst å ta inn i samtaler om mediebruk.

Skjermpraten

Denne er super å ta i bilen på vei til en aktivitet

  1. Alle har en tro? Hvordan formidles det gjennom mediene?
  2. Er det noe i mediene som utfordrer din tro, hvorfor?
  3. Hvordan kan du oppmuntre andre gjennom SoMe
  4. Gir porno et rett bilde av sex? Hvorfor -hvorfor ikke?
  5. I hvilken grad blir du påvirket, av hva og av hvem?
  6. Hva tenker du om aldersgrenser og hvorfor er de satt?

Nettvett for ungdomsskolen: Godhet, sannhet og tro

I Tro & Medier jobber vi for godhet, sannhet og tro i mediene. Det er også relevant for din ungdoms mediehverdag, nettvett for ungdom i ungdomsskolen. Jeg vil oppfordre også i denne fasen til å snakke om mediebruken. Ikke for å kontrollere, men for å bidra til refleksjon og gode, egne valg. Ha gjerne de tre begrepene i bakhodet når dere snakker om hva ungdommen gjør eller ser på skjermen.

Hva liker de og hvorfor? (tommel opp) Hva liker de og hvorfor ikke? (tommel ned) Og hva kan vi lære om Gud gjennom det som er godt og sant? På alle områder blir troen deres utfordret i mediefortellingene. Ungdommen er nå i fase avlivet hvor de må mobilisere toren og venne seg til tanken med å stå på egen bein med sin egen tro. Ut fra hva vi vet og erfarer er det kritisk at de har venner som ikke bare støtter de men også deler troen deres.


Videoene om nettvett er utviklet av FriBU i samarbeid med Tro & Medier, Misjonskirken UNG og Ung baptist.