Søk

La deg grille!

Grill en kristen. Det kan høres ut som en ganske intens og krevende situasjon å utsettes for. Høy temperatur i diskusjonene, innvendinger og argumenter det lukter svidd av, fordommer som har blitt marinert over lang tid og endelig skal de kastes på grillen, Med andre ord en vond opplevelse for det kjøttstykket som eventuelt måtte ha et sjeleliv, men til stor fornøyelse for kokken og alle hans venner.

Min erfaring med Grill en kristen er langt fra brutal. Ja, det er ukomfortabelt, hver gang, men det er også en sann glede å få dele om mitt liv med Jesus. Mitt møte med Grill en kristen har vært godt forberedte skoleklasser med mange og oppriktige spørsmål, saklige diskusjoner med engasjerte elever og lærere som setter stor pris på at noen våger å stille seg frem og gi ærlige svar.

Det er ukomfortabelt, hver gang, men det er også en sann gleder å få dele om mitt liv med Jesus

Laget (NKSS) har den sisten tiden fått stor tillit og blitt gitt et rom i religionsundervisningen i Osloskolen som er en gavepakke av det sjeldne. Grill en kristen er ikke bare en gave til noen få, det er en gave til alle involverte parter. Elevene får møte noen som faktisk forsøker å leve det livet som lærerne underviser om fra kristendommen. Læreren får hjelp til å svare på det som i mange tilfeller er fordommer som ikke stemmer med virkeligheten, og så får vi kristne god trening i å fortelle om og forsvare det vi tror på.

Grill en kristen er ikke bare en gave til noen få, det er en gave til alle involverte parter.

Bruk konseptet Grill en kristen i din lokale sammenheng!

Personlig oppleves det som en stor og viktig mulighet hver gang jeg blir spurt av Laget om å være med på en grilling. Som ansatt i en kirke trenger jeg å spille på bortebane noen ganger. På grilling kan jeg ikke presentere noe jeg har brukt timevis på å forberede, da må jeg svare på magefølelsen og det som ligger på toppen av hodet. Noen ganger får jeg også anledning til å dra frem noe av det som kommer fra dypet av mitt hjerte, det personlige og sårbare. Plutselig står jeg foran en klasse på 30 ungdommer og forteller om mine bekymringer, selv om jeg nettopp har fortalt om min Far som jeg tror også er herre over universet og har satt det hele i sving. De mest frimodige, evt. de mest uredde, kommer gjerne med et oppfølgingsspørsmål og lurer på hvordan Gud kan tillate at jeg har det vondt samtidig som han er sjefen i universet og bare kunne tatt bort det vonde. På kort tid har det åpnet seg en fantastisk mulighet til å oppklare en typisk misforståelse om at Gud ikke kan være god når det finnes så mye ond i verden.

Som ansatt i en kirke trenger jeg å spille på bortebane noen ganger

Jeg vil sterkt anbefale å bruke konseptet Grill en kristen i din menighet, på ditt lokale kulturhus, eller tilby deg å være paneldeltaker hvis et Skolelag i ditt lokalmiljø vil arrangere på skolen. Koble deg på den regionale lagsarbeideren i ditt distrikt og start dialogen. Grill en kristen er et konkret og misjonalt verktøy som ditt lokalmiljø fortjener at du tar i bruk.

Les mer på https://www.grillenkristen.no