Speider logo - fordi det er gøy

I Frikirkens speiderkorps vil vi peke på hvem Gud er, bygge tro og relasjon til Jesus og invitere til fellesskap i menigheten.

«I Frikirkens speiderkorps vil vi peke på hvem Gud er, bygge tro og relasjon til Jesus og invitere til fellesskap i menigheten.»

Våre valgte ledere

Møt korpsstyret

Speideren_nikolai
Nikolai Puntervold
Leder

954 79 636

img4439
Haakon Tønnessen
Nestleder og visefinansminister

472 79 495

img4443
Oda Helene Aspehjell
Vandrerkontakt

940 32 605

img4432
Anna Rossvang
FB/Insta-Queen og Roverhøvding

900 20 483

img4435
Hallstein Olesønn Hagaseth
Finansminister (i permisjon)

928 59 296

img4437
Oda Eline Kristiansen
FB/Insta-Princess

979 67 715

img4447
Børge Greaker
Speiderkonsulent

934 68 143

Les mer

Bli kjent med oss

Bli kjent med speiderhjertet

Våre grunnpilarer

Arrangement

Korpsting

FSK arrangerer korpsting hvert andre år. På korpstinget blir viktige beslutninger for korpsets framtid tatt.

Les mer »

Mellomting

Velkommen til FSKs Mellomting. Den viktige tingen mellom korpstingene. Her vil du få påfyll i både kropp, sjel og sinn.

Les mer »

Speideressurser