Søk

Støperiet | Fellesskap for unge voksne

Merk: Beskrivelsen av nettverk og oppfølging mot slutten av videoen er eldre, og handler nå om en årlig lederhelg, samt oppfølging fra oss. Les mer nedenfor.

Støperiet er Frikirkens fellesskap for unge voksne, av unge voksne. Et verktøy for å møte, nå og engasjere aldersgruppen 19-26 år. Formen på hvordan Støperiet ser ut bestemmer dere lokalt. Støperiet kan være et møtepunkt, en kafé med input, et utadrettet initiativ, en undervisningskveld eller et husgruppe/disippelhusnettverk. Hensikten er at unge voksne blir møtt, disippelgjort og sendt, og vi tror at den lokale kjernegruppen selv best bestemmer hvilken form dettetar.

Et støperi tar inn gammelt metall i ulike former, fasonger og kvalitet. Disse smeltes, raffineres, foredles og støpes om til vakre former med ny hensikt og verdi. Prosessen går til kjernen, den tar tid og det er kostbart. Men den forvandler.

Hvorfor starte arbeid for unge voksne?

Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig ... For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen.

Vi trenger menigheter hvor studenten kan føle seg hjemme, og Støperiet er et verktøy for å både gi de i studentalder et sted en føler seg hjemme, og hjelpe menigheten forstå hvordan de kan møte og tilpasse menighetslivet så denne gruppen blir nådd, inkludert, involvert og gitt ansvar. 

Støperiets mål er å engasjere og involvere generasjonen som er mellom videregående og det etablerte familielivet. Et sted en møtes av Guds nåde og utrustes til å leve som ekte og ærlige etterfølgere av Jesus; etterfølgere som viser andre veien til Gud.

Hvordan starte Støperiet?

Vi anbefaler sterkt å gå sakte, men sikkert frem når det skal startes arbeid for unge voksne. Start med en kjernegruppe og hold igjen å starte opp et eget ressurskrevende møtepunkt til gruppen stor nok for det; dere har tenkt gjennom hva dere ønsker å oppnå over tid, og dere har menigheten i ryggen. 

  1. Samle en oppstartsgruppe på minst 4 personer og få menighetsledelsens velsignelse til å starte formingsprosessen av et nytt Støperiet.
  2. Les «5 nøkler til arbeid med unge voksne” sammen som gruppe. Diskuter hva dere ønsker at hensikten og frukten til Støperiet skal være over tid. 
  3. Jobb dere gjennom hele «Prosjekt Ledere» sammen som et verktøy for å bestemme hvordan Støperiet skal se ut og fungere hos dere. 
  4. Vurder å bruke Akademiet til investere inn i og forme en kjernegruppe før dere starter offentlige Støperiet samlinger.
  5. Velg en hovedleder og et styre, og presenter sammen Støperiet planen deres for oss i FriBU. Kontaktperson: Eirik B. Fjellestad
  6. Registrer dere som lokallag i FriBU og sett i gang!

Merk: Unge voksne for oss i FriBU er alderen 19-26 år. Støperiet står alltid i fare for at gjennomgsnittsalderen beveger seg over dette. Da blir Støperiet en hvilepute for generasjonen heller enn en vitaminpille for menigheten. Lag en plan for hvordan dere aktivt investerer i og rekrutterer fra kommende generasjoner (de under 18), og for hvordan en integreres i menigheten og gudstjenesten når en er over 26 år. 

Støperiet Grafisk pakke

Støperiet har en egen branding-pakke med logoer, farge og fonter. Denne ligger åpent tilgjengelig på lenke nedenfor. Her finner du også mockups, bakgrunner og grafikk til beachflag. 

Stoperiet Branding

Støperiet oppfølging | Vi er her for deg

Snakk med oss, så svarer vi deg og hjelper dere på veien mot et nytt Støperiet-arbeid. Gjennom året arrangerer vi en nasjonal lederhelg, i tillegg til Frikirkens årlige lederkonferanse Videre leder. Vi er tilgjengelig ved behov, og inviterer sporadisk til nettbaserte nettverkssamlinger.

Unge voksne konsulent Eirik Broomfield Fjellestad
Eirik B. Fjellestad
Unge voksne

988 09 352

Eirik Austeng
Eirik Austeng
Unge Voksne

404 67 741